Digiqole ad

เผยโฉมคณะรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย

 เผยโฉมคณะรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
Social sharing
Digiqole ad
เผยโฉมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ประเทศด้านต่างๆ พร้อมที่จะผลักดันทุกนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนำพาประเทศพ้นจากวิกฤต รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคน พร้อมที่จะใช้ประสบการณ์และความสามารถ เดินหน้าทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post