Digiqole ad

เปิด บริษัทแอทยีนส์ สาขาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 3

 เปิด บริษัทแอทยีนส์ สาขาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 3

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมทำพิธีสืบชะตาแบบชาวเหนือเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดทำการ บริษัทแอทยีนส์ สาขาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 3 ที่เปิดทำการในปี 2564 นี้ เพื่อให้บริการการตรวจในระดับดีเอ็นเอให้กับชาวเชียงใหม่และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Advertisement
Facebook Comments

Related post