Digiqole ad

“เปิดเมืองระนอง”มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

 “เปิดเมืองระนอง”มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
Social sharing
Digiqole ad

 เป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับกระตุ้นยอดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดระนอง และจังหวัดต่างๆ จากทุกภูมิภาคของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การกำหนดรูปแบบ สถานที่ และกำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

          โดยนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ถามว่าทำไมจึงต้องมา เปิดเมืองระนอง  ทั้งที่จังหวัดระนองก็เป็นจังหวัดที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว จุดหนึ่งที่สำคัญคือ  เราต้องการตอกย้ำจุดดีจุดเด่นของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ  ใน ASEAN  และ BIMSTEC ซึ่งระนองเองก็มีคู่ค้าที่สำคัญคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและเรายังต้องการเปิดตัวไปค้าขายกับประเทศต่างๆ ข้างต้น”

ด้วยศักยภาพของจังหวัดระนอง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ น้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพดีกระจายตัวอยู่หลายแห่ง โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรที่สำคัญทั้งสาขาการประมง สาขาเกษตรกรรม  การเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญเนื่องจากมีชายแดนที่ติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สังคมที่เอื้ออาทร ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจังหวัดมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็น  เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนาดังนี้

  1. 1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชุมชนอย่างยั่งยืน
    2. พัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง
    3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
    4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
    5. การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน

ในการนี้จังหวัดระนอง รวมทั้งทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน พร้อมร่วมมือในการผลักดัน ให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ ได้มีช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการค้า  ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดงาน “เปิดเมืองระนอง” ครั้งนี้ขึ้นมา

นายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “เปิดเมืองระนอง”มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เราคัดสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการจาก จังหวัดระนอง และจาก 47 จังหวัด ทั่วภูมิภาคของไทย จำนวน 130 คูหา

โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการจากกลุ่ม BIMSTEC และ ASEAN ได้แก่ ประเทศเมียนมา เนปาล กัมพูชา อินเดีย และ สปป. ลาว นำสินค้าเด่นมาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าอีก ๒๐ คูหาอีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ประกอบด้วยดารานักร้องนักแสดง นำโดย เน็ค นฤพล, วงแบงค์ โมเดิร์น, เจี๊ยบ เบญจพร, นุ้ย สวีณา อาร์สยาม,บิว กัลยาณี และพิธีเปิดงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์นักแสดงชื่อดังชาวเมียนมา“ไป่ ทาคน” พร้อมด้วยพิธีกรสุดฮอต“แคน อติรุจ” รวมถึงมีการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม นาทีทอง และจับรางวัล เพื่อเป็นของขวัญสำหรับช่วงตรุษจีนให้กับผู้ซื้อภายในงานอีกด้วย

          พบกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องพลับพลึงธาร เฮอริเทจ   แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  มีกิจกรรม Special Talk : DISCOVERING RANONG The Hidden Gem of the South เพื่อเปิดมุมมอง ถึงทิศทางเศรษฐกิจของไทยกับประชาคม BIMSTEC และ ASEAN แบบเจาะลึกและกิจกรรมอบรมสัมมนาและพัฒนาผู้ประกอบการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  ในหัวข้อ Concept “อย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ด้านหลัง”  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคให้มาเยี่ยมเยือนงานเปิดเมืองระนอง

 

 

 

มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงร่วมกันต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านร่วมกัน เพื่อเป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดระนอง และจากทุกภูมิภาคของไทย ในครั้งนี้ร่วมกันระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

Facebook Comments

Related post