Digiqole ad

เปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง

 เปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง
Social sharing

Digiqole ad

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายธีธัช สุขสะอาด นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง

โดยมี นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกดปุ่มเปิดป้ายพร้อมกัน ณ อาคาร 150 ปีกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับอาคาร 150 ปี เป็นอาคารสูง 21 ชั้น โดย DAD ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการตกแต่งภายในอาคาร วงเงินงบประมาณ 1,003 ล้านบาท และสามารถเปิดใช้งานได้ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง 1 เมษายน 2567 เพื่อเป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Facebook Comments


Social sharing

Related post