Digiqole ad

เปิดศูนย์พักคอยชุมชนเอื้ออาทรแสมดำที่พักพิงผู้ป่วยโควิด-19 แห่งใหม่

 เปิดศูนย์พักคอยชุมชนเอื้ออาทรแสมดำที่พักพิงผู้ป่วยโควิด-19 แห่งใหม่
Advertisement

เปิดศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน ที่พักพิงผู้ป่วยโควิด19 แห่งใหม่ เน้นการตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อให้ไว ดูแลให้ทัน ป้องกันควบคุมโรคให้ดี

ชุมชนแสมดำได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม การเคหะแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปิดศูนย์พักพิง พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน รับรองผู้ป่วยโควิด-19

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า สช. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ได้จับมือร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุก ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” เปิดศูนย์พักพิง พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำแห่งนี้ ซึ่งมีเตียงรองรับประมาณ 27 เตียง และขณะนี้มีผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาพักแล้ว จำนวน 11 คน โดยทางศูนย์พักคอยฯ ได้ทำการเชื่อมกับระบบบริการตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะช่วยตัดวงจรการระบาดแล้ว ยังจะช่วยดูแลผู้ติดเชื้อและแก้ปัญหาคนตกค้างตามบ้านและชุมชนได้ โดยจะมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมระดับชุมชน

ตอนนี้จำเป็นต้องสร้าง Mini CI กระจายไว้ในชุมชน เพราะสถานการณ์ในตอนนี้คือ การส่งต่อทำได้ล่าช้า คำถามคือ เมื่อเจอผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ จะเอาเขาไปอยู่ที่ไหนและจะต้องช่วยกันดูแลผู้ป่วยสีเขียวอย่าให้เป็นสีเหลือง เมื่อรู้ว่าติดเชื้อแล้วต้องแยกออกมาให้เร็ว ให้ยาให้เร็ว ต้องเข้ามาช่วยชุมชนทำให้ไวและทำให้ดีเป็นระบบ นพ.ปรีดา กล่าว

ด้านนายริขิต ต้นน้อย ประธานนิติบุคคลอาคารชุดของชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ กล่าวว่า ขณะนี้ชุมชนเอื้ออาทรมีผู้ป่วยอยู่มาก มีทั้งแบบที่สามารถกักตัวอยู่คนเดียวที่ห้องได้กับส่วนที่จำเป็นต้องหาสถานที่เพื่อแยกตัวออกมาจากครอบครัว ซึ่งทางชุมชนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าการเคหะแห่งชาติให้ใช้ที่ประชุมส่วนกลางของชุมชนเป็นศูนย์พักพิง พักคอย ให้ผู้ป่วยได้ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการเติมกำลังใจให้กันและกัน เชื่อว่าชุมชนสามารถทำได้ถ้าได้รับความรู้ มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อมาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถิติของผู้ป่วยพบว่า ร้อยละ 80 มีอาการไม่มาก อาจจะตรวจเชิงรุกในชุมชนที่คิดว่ามีความเสี่ยง การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองจะเป็นคำตอบในกทม.

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/anTzo

Related post