Digiqole ad

เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑๗ .

 เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วม โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑๗ .
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย สำหรับครู อาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทรงงานพัฒนาชุมชนด้วยหลักบวร บ้าน- วัด- โรงเรียน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
.
ร่วมทำกิจกรรม และเรียนรู้เรื่องราวจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ แหล่งพัฒนาการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณโครงการให้เป็นวนอุทยานรักษาป่าและสัตว์ป่า และช่วยให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงทางสถาบันพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNSDG เพื่อนำไปบูรณาการ พัฒนา และปรับใช้ในหลักสูตรการสอนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป
.
ในวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี (2 วัน 1 คืน) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 และคุณภาณุวัฒน์ โทรศัพท์ 084 953 8361 FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE : The King’s Journey

Facebook Comments

Related post