Digiqole ad

เปิดรับสมัครแล้วทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024

 เปิดรับสมัครแล้วทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน  เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024
Social sharing
Digiqole ad

เปิดรับสมัครแล้วทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน  เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024  ข่าวดี!สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศ

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) แจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา ManaakiNew Zealand Scholarships 2024 ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย โดยในปีนี้ทางโครงการมอบทุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาโท ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าย้ายถิ่นฐาน ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

Manaaki New Zealand Scholarships เป็นโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้รับทุนการศึกษา นำทักษะความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศบ้านเกิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 11 แห่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ในปีการศึกษา 2025 สำหรับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดขอรับทุนได้   อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and the Environment)

การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

ธรรมาภิบาล (Governance)

ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering )

ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science)

เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology)

เทคโนโลยีการอาหาร (Food technology)

และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสมัครและต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านสาขาความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture) ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) และ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดเปิดรับสมัครแล้วไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครได้ที่ www.nzscholarships.govt.nz

Facebook Comments

Related post