Digiqole ad

เปิดมหกรรมฟื้นใจเมืองพร้อมมอบรางวัลงานวิจัย

 เปิดมหกรรมฟื้นใจเมืองพร้อมมอบรางวัลงานวิจัย
Social sharing
Digiqole ad

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2564 โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, รศ.ดร.อุเทน คำนาน, ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์, ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ, ดร.ยศพงษ์ ลออนวล และ   อ.วัลลภ ศรีสำราญ ร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช

Facebook Comments

Related post