Digiqole ad

เปิดตัว “The Diplomat Network” เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด และตั้งเป้าร่วมหาทางออกให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ

 เปิดตัว “The Diplomat Network” เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด และตั้งเป้าร่วมหาทางออกให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
Social sharing

Digiqole ad

เปิดตัว “The Diplomat Network” เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ เน้นสร้างความเข้าใจอันดี เผยแพร่ข่าวสาร และร่วมผนึกกำลัง าแนวร่วม ระดมความช่วยเหลือเพื่อ ส่งแรงสนับสนุนไปยังบุคลากรด่านหน้า ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด และตั้งเป้าร่วมหาทางออกให้ผู้ได้รับผลกระทบจากศรษฐกิจ

กรุงเทพ, สิงหาคม 2564 นาย พันธจักร ว่องปรีชา ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค เปิดตัว The Diplomat Network เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ ขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะเชิญเครือข่ายทั้งภาครัและเอกชนจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั่วโลกรวมถึงคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ มาร่วมทำโครงการช่วยเหลือภาคประชาสังคม และจะต่อยอด เครือข่ายนี้ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายเร่งด่วน เดินหน้าหารือพันธมิตรจาก คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อมาร่วมผนึกกำลัง นำความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ The Diplomat Network จะเป็นเวทีสาธารณะที่จะนำองค์ความรู้ทางการทูต และทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมานำเสนอ ข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Diplomat Network เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ อันดี รวมถึงการพัฒนาไปสู่ความเป็นพาร์ทเนอร์ระหว่างกัน

จากประสบการณ์ในฐานะอดีตนักการทูต 11ปี และทำงานในบริษัทชั้นนำของไทย และยังเป็นที่ปรึกษาให้อีกหลายบริษัทอีก 13 ปี รวมถึง ประสบการณ์เดินทางไปรอบโลกในฐานะ World Exhibitor แล้ว ปัจจุบัน นาย พันธจักร ยังเป็นวิทยากรรับเชิญของ AdminTalks ที่เป็นเครือ ข่ายใหญ่ที่สุดของกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในสถานทููตและองค์การระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดย นาย พันธจักร ได้กล่าวถึง แรงบันดาลใจอันเป็นที่มาของการเปิดตัวเครือข่ายของตนว่า “เนื่องจากที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือ บุคคลต่าง มากมาย ทั้งการให้คำ ปรึกษาแนะนำและติดต่อประสานงานในทุก เรื่อง เมื่อเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว จึงอยากจะนำความรู้ความสามารถตรงนั้น มาต่อยอด และช่วยเหลือคนอื่น ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ นาย พันธจักร ยังรับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยทั่วทุกภาครวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ในด้าน Business Protocol, Service Excellent, Negotiation Skills รวมถึงเทคนิคการ Pitch งานระดับ มืออาชีพซึ่งอนาคตก็ตั้งเป้าจะเปิดสถาบันที่ให้ความรู้และการฝึกอบรมกับผู้ที่สนใจอีกด้วย

ที่ผ่านมา นาย พันธจักร ได้รับความไว้วางใจและมอบหมายในการจัดงานสำคัญระดับประเทศหลายครั้ง นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียน การประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2003 รวมถึงงานรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนในทุกระดับ ล่าสุด นาย พันธจักร ได้รับ เลือกจากกระทรวงการต่างประเทศให้เป็น Team Leader ในการจัดขบวนรถยนต์ให้กับ ผู้นำ รัฐมนตรีและผู้เข้า ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียนปี 2019 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าจะเข้าประมูลงานขบวนรถในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในปี 2022 อีกด้วย อันเป็นการตอกย้ำถึง ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานระดับนานาชาติทั้งสิ้น ความโดดเด่นของ The Diplomat Network คือการนำเครือข่ายที่มี สร้างระบบความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นเวที Dual Track ที่จะให้ ักการทูตมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และในอนาคตจะขยายไปถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดอีกด้วย

สำหรับภารกิจแรกของ The Diplomat Network คือการเปิดรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากนานาชาติ รวมถึงพันธมิตร เอกชน ในรูป แบบของการบริจาคผ่านมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้โครงการ Food For Fighters ที่ได้รับการ สนับสนุนจาก UNDP ที่จะนำความช่วยเหลือในรูปแบ อาหาร ยารักษาโรค ถังออกซิเจน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยปัจจุบัน Food For Fighters ได้ส่งข้าวกล่องให้แก่บุคลากร ด่านหน้า โรงพยาบาลสนาม ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ป่วย รวมถึงคลัสเตอร์ต่าง ทัวกรุงเทพ มากกว่า 500,000 กล่อง และยังส่ง อุปกรณ์ยังชีพไปยังคลัสเตอร์และชุมชนต่าง กว่า 50 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

จากการแถลงข่าวล่าสุดที่ผ่านมา The Diplomat Network พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือไปยังชาวต่างชาติ ผู้ที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ จากภาครัฐและสถานทูตของชาติตนเอง โดยการเปิด Call Center และมีล่ามจิตอาสามาช่วยรับข้อมูลและประสานเพื่อนำส่งความช่วยเหลือ โดยที่ผ่านมาได้นำความช่วยเหลือไปมอบให้ กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ ในกรุงเทพแล้ว

สุดท้าย นาย พันธจักร ได้กล่าวว่า “ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเปลี่ยนความคิดที่มักพูดว่า เราต้องรอด ให้เป็น เราจะช่วยกี่คนให้รอดไปกับ เรามากที่สุด” ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ทำให้ นาย พันธจักร ตัดสินใจเปิดตัว The Diplomat Network เครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตรอบด้านที่เกิดขึ้น

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ The Diplomat Network ได้ที่ www.thediplomatnetwork.com หรือทางช่องทาง Facebook Fanpage: The Diplomat และ Youtube Channel: The Diplomat Network

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post