Digiqole ad

เปิดตัว “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” ส่งเสริมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน

 เปิดตัว “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” ส่งเสริมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติการจดทะเบียน “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” เมื่อปลายปี 2566 นั้น นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมฯกล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งสมาคมฯว่า สืบเนื่องจากเพื่อนสื่อมวลชนทั้งไทยและจีนเห็นว่าในช่วงปี 2563-2565 ที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนั้น กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อไทย-จีนได้ขาดหายไปมาก หรือแม้ว่าในปี 2566 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประเทศแล้ว ภาคราชการและเอกชนต่างมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมอย่างคึกคัก แต่ในภาคของสื่อไทย-จีนยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาสวนทางกับบรรยากาศโดยรวม

ดังนั้นสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งจึงเห็นถึงความสำคัญในการตั้ง “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งองค์กรในการทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อไทยกับสื่อจีน ทั้งการหาโอกาสนำสื่อไทยไปศึกษาเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจีน การส่งเสริมสื่อจีนในไทยให้เข้าใจด้านวัฒนธรรมหรือรู้จริงในข้อมูลเพื่อการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับคลังสมองไทย-จีนเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ

“หลังโควิดบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนมีแนวโน้มสดใส หากเป็นไปตามที่คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี บอกเอาไว้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 สองประเทศจะตกลงฟรีวีซ่าถาวร การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างสองแผ่นดินจะทวีตัวขึ้น การค้าการลงทุนจะขยายตัว ดังนั้นสื่อไทยและจีนจะมีภารกิจมากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องทำการบ้านและยกระดับคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน” นายชัยวัฒน์กล่าว

คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน ชุดก่อตั้งประกอบด้วย นายพินิจ จันทร อุปนายก นายธนจักษ กมล เลขาธิการ นายจตุรงค์ กอบแก้ว เหรัญญิก นางสาวภาวิตา พิทักษ์วาทิน นายทะเบียน นายกริชกุลชา เกตุครื้น ประชาสัมพันธ์ นางสาวสมัญญาวีย์ วิริยสุนทร กรรมการ ทั้งนี้มีกำหนดจัดงานเปิดตัวสมาคมพร้อมกิจกรรมวิชาการในเดือนมีนาคม 2567

Facebook Comments

Related post