Digiqole ad

เปิดตัวแล้ว! สนามจำลองประชามติออนไลน์!!

 เปิดตัวแล้ว! สนามจำลองประชามติออนไลน์!!
Social sharing
Digiqole ad
🔎 ซ้อมติดกระดุมเม็ดแรกสู่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประชามติต้อง 1+2 คำถาม เพื่อหาฉันทามติร่วมจากทุกฝ่าย
.
🗳️ สนามซ้อมประชามตินี้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนทดลองตอบ สร้างความเข้าใจกับคำถามประชามติ และหากเห็นว่าคำถามแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาความเห็นต่างที่ยังมีอยู่ เพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้ อยากเชิญทุกคนช่วยกันจับตาและส่งเสียงให้ข้อเสนอดังกล่าวไปถึงรัฐบาล ก่อนที่ ครม. จะมีมติเกี่ยวกับการจัดทำประชามติและคำถามประชามติ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังช่วงปีใหม่
.
🔎 สแกนเพื่อลองซ้อมออกเสียงกัน https://newcon.moveforwardparty.org/
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post