Digiqole ad

เปิดตัวกลุ่ม ‘ก้าวกรีน’ เดินหน้าบทบาทฝ่ายค้านเชิงรุก เคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม

 เปิดตัวกลุ่ม ‘ก้าวกรีน’ เดินหน้าบทบาทฝ่ายค้านเชิงรุก เคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad
‘ก้าวกรีน’ เป็นชื่อกลุ่ม สส.พรรคก้าวไกล ที่ติดตามและขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม ผลักดันวาระต่างๆ ผ่านกลไกทั้งในและนอกสภาฯ โดยกลุ่ม สส. เชิงประเด็นในพรรคก้าวไกล มีทั้งหมด 15 กลุ่ม แบ่งตามด้านต่างๆ เช่น ก้าวGeek ด้านดิจิทัล, ก้าวLearn ด้านการศึกษา เป็นต้น
.
เมื่อค่ำวานนี้ (22 ตุลาคม) พรรคก้าวไกลมีการจัดกิจกรรม ‘ก้าวกรีน DAY’ หัวข้อ PM2.5 ณ ลานจรัญ ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการเปิดตัวกลุ่มก้าวกรีนอย่างเป็นทางการ
[ ‘ภัทรพงษ์’ สส.เชียงใหม่ เสนอแก้กฎหมายจัดการวิกฤติฝุ่น PM2.5 ทั้งระบบ ]
.
ในช่วงหนึ่งของกิจกรรม มีการเสวนาหัวข้อ ‘แนวทางการแก้ปัญหา PM2.5’ โดย เดชรัต สุขกำเนิด ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center), ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคก้าวไกล และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา
.
ภัทรพงษ์ กล่าวว่า แม้การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จะเริ่มได้ที่ตัวเรา แต่สุดท้ายการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง จำเป็นต้องไปจบที่สภาฯ สส. พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะกลุ่มก้าวกรีน จะผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ พิจารณา เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ระบบ
.
พร้อมกันนี้ ภัทรพงษ์ เปรียบการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เหมือนการสร้างตึก การพิจารณาร่างกฎหมายเปรียบเหมือนฐานรากของตึก ซึ่งจำเป็นต้องมีเสาเข็ม 3 ชุด ได้แก่
📌เสาเข็มชุดที่หนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ร่าง พ.ร.บ. ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน ผู้ใดก่อให้เกิดฝุ่นพิษ ทำให้ผลกระทบกลับมายังประเทศ ผู้นั้นต้องมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
– ผู้ประกอบการต้องมีการทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
– ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของกิจการข้าวโพดอาหารสัตว์ ต้องทำรายงานว่ารับข้าวโพดมาจากไหนและแหล่งที่มานั้นจัดการกับเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างไร รายงานครอบคลุมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการแปรรูปและการขนส่ง
– รวมถึงต้องมีระบบแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน เป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง
.
(2) ร่าง พ.ร.บ.รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือ PRTR เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยมลพิษ และ (3) ร่าง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ เพื่อปลดล็อกท้องถิ่นทั้งด้านอำนาจและงบประมาณ
.
📌เสาเข็มชุดที่ 2 คือข้อตกลงข้ามแดน เช่น ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันข้ามแดน และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ต้องพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจนและเปิดเผย ประเทศไหนขาดเหลืออะไร เพื่อที่ประเทศสมาชิกสามารถช่วยเหลือได้ ทำให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนน้อยที่สุด
.
📌เสาเข็มชุดที่ 3 คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าฉบับ 2560
.
ด้านเดชรัต กล่าวว่า ในช่วงนี้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กลับมาสร้างผลกระทบต่อประชาชนอีกครั้ง คนทำงานการเมืองมีความรับผิดชอบต่อลมหายใจของพี่น้องประชาชน ตนอยากเห็นการพูดคุยว่าแต่ละพรรคการเมืองจะผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เหมือนกับช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมา ขณะที่ วรรณสิงห์ กล่าวว่า การเข้าถึงอากาศที่ดีหรือน้ำสะอาด เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน หลังจากนี้ตนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ยิ่งในช่วงที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรพูดคุยถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
[ ปัญหาสิ่งแวดล้อม-ปัญหาปากท้อง ต้องแก้ไปพร้อมกัน ]
.
จากนั้น ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล บรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ขับเคลื่อนฝ่ายค้านเชิงรุก ปักธงสิ่งแวดล้อมก้าวหน้า’ ความตอนหนึ่งระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย ไม่ใช่เรื่องของคนที่มีฐานะ ตนและฝ่ายนโยบายของพรรคก้าวไกลยืนยันว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อม กระทบคนจนมากกว่าคนรวย และปัญหาสิ่งแวดล้อมกับปัญหาปากท้อง ต้องถูกแก้ไขไปพร้อมกัน
.
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ (1) การกระจายอำนาจ (2) กระจายโอกาส และ (3) การแก้ปัญหาที่ต้นตอ
.
ในส่วนการกระจายอำนาจ แม้ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมองในระดับโลก แต่ก็มีวิธีและรูปแบบการแก้ปัญหาในระดับไมโครหรือระดับท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะทำไม่ได้หากไม่มีการกระจายอำนาจ ยกตัวอย่างการดับไฟป่าในระดับตำบล ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้ามีนโยบายให้ท้องถิ่นจัดการไฟป่าได้เอง จึงโอนอำนาจไปยังท้องถิ่น แต่กลับไม่โอนงบประมาณไปด้วย เพราะฉะนั้น ตนมองว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ต้องกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลให้ท้องถิ่นไปพร้อมกัน
.
ต่อมาคือการกระจายโอกาส หมายถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น การลดการเผา สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการรับซื้อถ่านจากซังข้าวโพด หรือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่อาจสร้างเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ๆ และประการสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ เช่น การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (cap and trade) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการลดการปล่อยก๊าซระหว่างภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลไทยต้องจริงจังเรื่องนี้มากขึ้น
[ พรรคก้าวไกลในฐานะแพลตฟอร์มออกแบบนโยบายสาธารณะ ]
.
หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวต่อว่า สำหรับบทบาทของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุก นอกจากนี้หน้าที่หลักของ สส. ในการพิจารณาและออกกฎหมาย ตนอยากเห็นพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบและผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงนำเสนอนโยบายในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น
.
โดยแพลตฟอร์มนี้ต้องการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้แสดงศักยภาพ มีอำนาจและบทบาทในการคิดและแก้ปัญหาร่วมกับพรรคก้าวไกล สามารถติดตามและวัดผลได้ เช่น ประชาชนชาวเชียงใหม่ ต้องสามารถติดตามความคืบหน้าของการทำงานที่ สส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกล ร่วมกันทำ เป้าหมายปลายทางเพื่อให้พรรคก้าวไกล แม้เป็นฝ่ายค้าน สามารถผลิตนโยบายสาธารณะและมีรายละเอียดถึงระดับปฏิบัติการได้
.
ชัยธวัช ยังย้ำอีกว่า การทำงานเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่พรรคก้าวไกลพยายามเสนอนั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อล้มรัฐบาล แต่เพื่อเตรียมความพร้อมของพรรคสู่การเป็นรัฐบาลในอนาคต เราจะทำงานโดยยึดนโยบายเป็นตัวตั้ง ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และผลักดันวาระก้าวหน้าผ่านกลไกสภาฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พรรคมีทีมทำนโยบายที่แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับพื้นที่ เมื่อถึงวันที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคก้าวไกลจะมีนโยบายและความพร้อมในการบริหารประเทศ
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post