Digiqole ad

เปิดงาน “บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ฯ

 เปิดงาน “บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ฯ
Social sharing
Digiqole ad

เปิดงาน บ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการรำลึก 20 ปี คุณพ่เรย์

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานพิธี เปิดบ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจเพื่อชุมชน”  ภายใต้โครงการ รำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการโดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาอบจ.ชลบุรี  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ฯลฯร่วมด้วย รวมทั้งพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.  อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา  ฯลฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เป็นที่ทราบกันดีว่า… คุณพ่อเรย์ ได้มีความเมตตาในการช่วยเด็กและคนพิการมาอย่างยาวนาน จวบจนท่านเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2546 ทราบถึงงานต่างๆที่ลูกพ่อเรย์ได้สืบสานจิตตารมณ์และขยายงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและคนพิการ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ทำงานและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในงานช่วยเหลือเด็กและคนพิการของคุณพ่อเรย์ เช่น สนับสนุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ สร้างสนามกีฬาและเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อสำหรับสายด่วนคนพิการ 1479 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา งพื้นที่ช่วยเหลอคนพิการนชุมชน การแจกกายอุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาคนพิการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอาชีพเด็กพิเศษ เป็นต้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและคนพิการ ทั้งในชลบุรีและทั่วประเทศกว่านับหมื่นคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนเพื่อสืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการสืบต่อไป

โดยกิจกรรม “เปิดบ้านมหาไถ่ ธารน้ำใจสู่ชุมชน นี้เป็นการเปิดบ้านเพื่อบริการชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ศิษย์เก่าลูกพ่อเรย์ เมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง สหกรณ์เดินรถพัทยา หน่วยงานห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต นวดแผนไทย ทำนายโชคชะตา ตรวจสายตาประกอบแว่น เป็นต้น เพื่อคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว และลูกพ่อเรย์ นับพันได้ร่วมงาน รับบริการและร่วมรำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์

จนเมืองพัทยาประกาศยกย่องให้คุณพ่อเรย์เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองพัทยา

ขอรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการโดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา  เลขที่บัญชี 983-0-120896 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือบริจาคผ่านระบบ e-donation ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร อบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai  

 

 

Facebook Comments

Related post