Digiqole ad

เปาบุ้นจิ้น ไทยแลนด์

 เปาบุ้นจิ้น ไทยแลนด์

ในทันทีที่ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 และมีมติว่าการกระทำของ นายอานนท์
นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ที่ไปชุมนุมปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอ ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลประยุทธ์นั้น เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อ่านต่อได้ในฉบับ

Advertisement
Facebook Comments

Related post