Digiqole ad

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

 เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องด้วย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) มีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  มาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และพบว่าการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19    ที่สอดคล้องกับทางรัฐบาล  บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
เปิดให้บริการ เวลา 11.00 – 20.00 น.
จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ทางศูนย์การค้า ยังคงยืนยันในการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันในเชิงรุก ได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม  การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน   ทุกท่าน พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคมส่วนรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

Facebook Comments

Related post