Digiqole ad

เปลี่ยนปัญหา ขยะแฟชั่น ด้วยโมเดล ‘BCG’ ทางออก ‘อุตสาหกรรม Fast Fashion’ สู่ความยั่งยืน

 เปลี่ยนปัญหา ขยะแฟชั่น ด้วยโมเดล ‘BCG’ ทางออก ‘อุตสาหกรรม Fast Fashion’ สู่ความยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

เปลี่ยนปัญหา ขยะแฟชั่น ด้วยโมเดล ‘BCG’ ทางออก อุตสาหกรรม Fast Fashion’ สู่ความยั่งยืน

ธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนลดลงหลายเท่า เสื้อผ้าจึงหมุนเวียนเปลี่ยนคอลเลคชันไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิด อุตสาหกรรม Fast Fashion ที่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โมเดล ‘BCGจึงเป็นทางออก ‘อุตสาหกรรม Fast Fashionในอนาคตที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability)ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้

Fast Fashion คืออะไร ?

เสื้อผ้าที่เน้นสวมใส่เพียงไม่กี่ครั้งตามกระแสนิยม โดยมีกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว ใช้ต้นทุนต่ำทั้งในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตและแรงงาน เพื่อให้เสื้อผ้ามีราคาไม่แพง เข้าถึงได้ง่าย เป็นแฟชั่นวงจรสั้น ๆ เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ เน้นการขายปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

Fast Fashion ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

อุตสาหกรรม Fast Fashion เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างยอดขายให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายุคนี้ได้อย่างมหาศาล ขณะที่เสื้อผ้าจะสวมใส่แค่ไม่กี่ครั้งแล้วถูกทิ้งไปอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้ตามแฟชั่นคอลเลคชันใหม่ที่อินเทรนด์กว่าอย่างรวดเร็วนั่นเอง

แฟชั่นหมุนเวียน คือทางออวิกฤต Fast Fashion

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นจำนวนไม่น้อย ที่พยายามหันมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับธุรกิจ จึงเกิดเป็นกระแส Eco Fashion หรือ Sustainable Fashion     ทั้งนี้จากข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัท Thredup ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์มือสองขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้คาดการณ์ว่า อีก 10 ปี ข้างหน้า มูลค่าตลาดของเสื้อผ้ามือสองจะมีมูลค่าสูงกว่า Fast Fashion มากถึง 2 เท่า เนื่องจากเทรนด์การบริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป ทั้งจากปัญหา Fast Fashion รวมไปถึงการที่คนรุ่นใหม่ ๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สนใจแฟชั่นแบบหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มของผู้บริโภคเปิดใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี  จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

   สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความยั่งยืน (Sustainability) จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องให้ความสำคัญ การเปลี่ยนจาก Fast Fashion มาเป็น Eco Fashion อาจจะเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ศึกษาทางออกวิกฤต Fast Fashion ได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/en/12up-bcg-model-fast-fashion-industry-solution

 

 

 

 

เปลี่ยนปัญหา ขยะแฟชั่น ด้วยโมเดล ‘BCG’ ทางออก ‘อุตสาหกรรม Fast Fashion’ สู่ความยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post