Digiqole ad

“เบเยอร์” เดินหน้ามุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 “เบเยอร์” เดินหน้ามุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
Social sharing
Digiqole ad

“เบเยอร์” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้านำไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ นำ เบเยอร์ สานต่อปณิธานและแนวคิด Eco-Wellness Innovation สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ พร้อมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจสีเขียว (Green business) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อบรรลุตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จำนวน 5,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2032 รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย โดยปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดของผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับความใส่ใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อแนวคิดดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิ

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการด้านการใช้งานและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่สร้างผลกระทบ หรือลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
• ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบสิ้นเปลือง ทั้งยังสามารถแปรของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด (Circular economy) จึงลดปริมาณของเสียสู่โลก หรือใกล้เคียงศูนย์ (Almost zero waste) เช่น สามารถนำน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ได้ 100% (100% Reused cleaning water) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 85.39% ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
• ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมยอดนิยมกว่า 37 รุ่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากลดคาร์บอน โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประเภทผลิตภัณฑ์สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สีเบเยอร์ คูล ช่วยสะท้อนความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้องจึงเย็น ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้โตเต็มวัยมากถึง 13,778,078 ต้น หรือเทียบเท่าพื้นที่สวมลุมพินี จำนวน 192 แห่ง

นอกจากการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานภายในองค์กรแล้ว เบเยอร์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และโลกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อตกลง COP26 (การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26) โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จำนวน 5,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2032 หรือเฉลี่ยราว 550 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี กว่า 60 ปีที่ดำเนินธุรกิจ เบเยอร์ มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมยกระดับความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดสรรทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความเป็นผู้นำด้านสีนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินงานตามปณิธาน Eco-Wellness Innovation อย่างยั่งยืน
#สีเบเยอร์ #สีนวัตกรรม #สีรักษ์โลก #Beger #BegerEcoWellness

Facebook Comments

Related post