Digiqole ad

“เบเยอร์” ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

 “เบเยอร์” ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14
Social sharing
Digiqole ad

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกรักคุณ มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับผู้แทนนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14 มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ตามนโยบายของโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและชุมชน ควบคู่กับการประกอบธุรกิจสีที่ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดมา

ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ จากโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ก BegerPaint และไลน์ @begerpaint
#สีเบเยอร์ #สีแห่งความสุข #BegerBeHappy

Facebook Comments

Related post