Digiqole ad

“เบเยอร์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565

 “เบเยอร์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565
Social sharing

Digiqole ad

เบเยอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ดร. วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความวิริยะอุตสาหะ คิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ดร. วรวัฒน์ เปิดเผยว่า “ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเรา อีกทั้งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรยังคงมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีจิตใจเป็นเจ้าของงาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีความยืดหยุ่น เรียนรู้และใช้ทักษะที่หลากหลาย มีใจรักในการพัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความสมดุลของโลกที่จะส่งผ่านสู่รุ่นต่อไป”
ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ยึดมั่นในการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ของตลาดสีนวัตกรรมบนพื้นฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังปณิธาน “สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ” โดยปัจจุบันสีเบเยอร์จัดจำหน่ายในประเทศมากกว่า 4,000 ร้านค้า และทั่วภูมิภาคเอเชียมากกว่า 10 ประเทศ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบริการด้านสีในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post