Digiqole ad

“เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนเยาวชนประกวดวาดภาพดิจิทัล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน

 “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนเยาวชนประกวดวาดภาพดิจิทัล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี จุดประกายให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมประกวดวาดภาพดิจิทัล ภายใต้โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ที่เปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนการศึกษา ครั้งที่ 49 ประจำพุทธศักราช 2564 โดยครูและอาจารย์ทั่วประเทศสามารถส่งผลงานของน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดในนามสถาบันที่ www.เท่อย่างไทย.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564 คุณกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า มูลนิธิทีเอ็มบีเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟ-ฟ้า โดยได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อความยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรายังคงเดินหน้าจุดประกายการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี  ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการประกวดในรูปแบบออนไลน์ 3 ประเภท คือ “ประกวดมารยาทไทย” เพื่อปลูกฝังมารยาทแบบไทย “ประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา และ “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมต่อวัฒนธรรมไทยผ่านวิธีการใหม่ๆ ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ประจำพุทธศักราช 2564 ในประเภท “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวด ดังนี้ 1.     ผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2.     เปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ และศึกษาอยู่ในโรงเรียนศึกษาทั่วไป หรือสถาบันการศึกษาพิเศษที่จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารสถาบัน การศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 3.     ครูและอาจารย์ สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวน และส่งผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ รูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ด้วยสื่อดิจิทัล (ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่าง ๆ) โดยผลงานแสดงออกทางศิลปะมีแนวคิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมด้วยองค์ประกอบศิลปะของผลงาน “การประกวดวาดภาพดิจิทัล เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการวาดภาพดิจิทัล ซึ่งการประกวดรอบคัดเลือกเป็นการส่งภาพวาดดิจิทัลทางออนไลน์ และจะจัดรอบชิงชนะเลิศในเดือนตุลาคม” คุณกาญจนา กล่าว การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล ศิลปินวาดภาพดิจิทัลชื่อดัง และ มร.เทเลอร์ เจมส์ ศิลปินดิจิทัลชาวสหรัฐอเมริกา จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรจุดประกายศิลปะการสร้างสรรค์งานดิจิทัลให้แก่ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จากมหาวิทยาลัยสื่อและศิลปินภาพวาดดิจิทัล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม จาก คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ธำรงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ นิตยสาร Let’ comic, คุณอรุษ เอ่งฉ้วน ศิลปินอิสระ และ คุณยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์ ครูสอนศิลปะศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้า โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ครูและอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนสมัครเข้าร่วม “ประกวดวาดภาพดิจิทัล” ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้  – 27 สิงหาคม 2564  คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099
Facebook Comments

Related post