Digiqole ad

“เที่ยวและมูคู่กัน” จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร เล่าเรื่อง EP30..งานบุญ “กฐิน” เทวดาเปิดทาง พลังศรัทธาสร้างอุโบสถวัดวชิรธรรมาวาส (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 407 วันที่ 24-30 พ.ย.66)

 “เที่ยวและมูคู่กัน” จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร  เล่าเรื่อง EP30..งานบุญ “กฐิน” เทวดาเปิดทาง พลังศรัทธาสร้างอุโบสถวัดวชิรธรรมาวาส (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 407 วันที่ 24-30 พ.ย.66)
Social sharing
Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 407 วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

หน้า 31 คอลัมน์ : เที่ยวและมูคู่กัน

เรื่อง/ภาพ : จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอนที่ 30 : งานบุญ “กฐิน” เทวดาเปิดทาง

พลังศรัทธาสร้างอุโบสถ วัดวชิรธรรมาวาส

ปีล่ะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัด ในการรับกฐินหลังจากการที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากพรรษา และการรับกฐินนั้นจะต้องไม่เกิน 1 เดือน หลังจากออกพรรษา ในปีนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับพลังบุญและร่วมอนุโมทนาสาธุรับบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ เป็นอุโบสถหลังสุดท้ายที่กำลังสร้างขึ้นในกรุงเทพมหานคร ณ “วัดวชิรธรรมาวาส” แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ผมเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่มีความศรัทธาในการทำบุญอยู่เป็นเนืองนิจ น่าจะพอทราบดีถึงบุญกุศลแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ เนื่องจากว่าหนึ่งวัดมีเพียงหนึ่งอุโบสถ ฝังลูกนิมิตรได้เพียงครั้งเดียว และในกรุงเทพมหานครยังเหลือเพียง “วัดวชิรธรรมาวาส” (วัดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4) แห่งนี้ ที่อุโบสถยังไม่แล้วเสร็จ “พระครูโฆษิตสุทธร” เจ้าอาวาส ได้พูดคุยกับผมนะครับว่า อยากจะให้อุโบสถหลังนี้แล้วเสร็จในเร็ววัน เพราะหนึ่งวัดหนึ่งอุโบสถ ที่ไว้สำหรับปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระสงฆ์และญาติธรรม จึงได้มีแนวคิดมาเสมอว่า การทำบุญกฐินในแต่ละปีนั้น จะรวบรวมปัจจัยจากญาติโยม มาเพื่อเร่งสร้างอุโสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จ

“งานกฐิน” ในปี 2566 ของวัดวชิรธรรมวาส เพิ่งจัดเสร็จสิ้นไป ผมเองมีโอกาสได้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยการได้ร่วมทำหน้าที่พิธีกรและมัคทายก แจ้งข่าวสารร่วมบุญและช่วยในงานพิธีต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จอาจจะไม่มีกำลังปัจจัยมาก การได้เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญก็ได้รับบุญเช่นกัน ในปีนี้ซึ่ง สมเด็จพระอิรยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานผ้าพระกฐิน โดยได้รับพระเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เสขาในสมเด็จพระสังฆราชฯ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ชวัลวัฒน์-คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์(เจียรวนนท์) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งญาติธรรมที่มาร่วมบุญใหญ่ในปีนี้อีกจำนวนมาก

อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐินคือ สร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท  เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาติ เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา  ทำตนให้เป็นประโยชน์ สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้

ในฉบับนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ยกมือประนมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานบุญกฐินเพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ การทำบุญตามแต่ศรัทธาและต้องไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ร่วมบุญสร้างอุโบสถกันได้ที่ ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี 693 – 052972 – 9 ชื่อบัญชี วัดวชิรธรรมาวาส (ใส่บาตรสร้างโบสถ์)…สาธุ อนุโมทามิ!

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 407 วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

หน้า 31 คอลัมน์ : เที่ยวและมูคู่กัน

เรื่อง/ภาพ : จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอนที่ 30 : งานบุญ “กฐิน” เทวดาเปิดทาง

พลังศรัทธาสร้างอุโบสถ วัดวชิรธรรมาวาส

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 407 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566
https://book.bangkok-today.com/books/yexo/
(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 

 

 

Facebook Comments

Related post