Digiqole ad

เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์”

 เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์”
Social sharing
Digiqole ad

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเทียนฟ้า บริษัท สามสมพงศ์ จงดี จำกัด
ร่วมจัดกิจกรรมเทศกาล ไหว้พระจันทร์ “เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์”
ในวันที่ 29 กันยายน 2566

สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี คุณ มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืน และ สื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์พีซินดิเคท จา กัด (มหาชน) นายสมัยกวัก เพฑูรย์
ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเทียนฟ้านักแสดงจาก Series Boys of Gods อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย ดร. คฑา ชินบัญชร พรีเซนเตอร์ โครงการเที่ยวไทยรับพลังบวก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมจีน เป็นผู้ นำไหว้ฟ้าดินขอพรพระจันทร์และองคเ์ทพเย่โหล่ว (ผูเ้ฒ่าจนั ทรา) พร้อมร่วมกันตัด ขนมไหว้พระจันทร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ S&P จัด เทศกาลไหว้พระจันทร์ “เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์” เทศกาลสำคัญของชาวจีน เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามที่สุด และเต็มดวงที่สุด

ชาวจีนจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม ความสามัคคีของคนในครอบครัว เป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคน
ในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลคิดถึงครอบครัว ก็ให้แหงนมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดี ส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัวและคนที่รักผ่านดวงจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นเทศกาลแห่งความกลมเกลียวและยังถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ ของชาวจีนทั่วโลกเพื่อเป็นการสืบสานตำนานวันไหว้พระจันทร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยยู่ ยั่งยืนตลอดไป

มณีสุดา ศิลาอ่อน (ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เรายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติร่วมจัด เทศกาลไหว้พระจันทร์ “เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์” เทศกาลสำคัญของชาวจีน โดย อ.คฑา เป็นผู้นำพิธีไหว้พระจันทร์ซึ่งในปีนี้ S&P ครบรอบ 50 ปี ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีที่ 50 ของเราไป
พร้อมกัน ภูมิใจยืนหนึ่งในขนมไหว้พระจันทร์ตลอด 50 ปี เรามุ่งมั่นและผลิต อาหาร เค้ก คุกกี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งขนมไหว้พระจันทร์ ที่มีคุณภาพมาตลอด ทางเราได้นำขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เมตร น้า หนัก 150 กิโลกรัม สูตรพิเศษ มาเป็นไฮไลท์ พร้อมแจกให้ผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล

ดร.คฑา ชินบัญชร บอกเคล็ดวิธี “ไหว้พระจันทร์” วันแห่งความรัก ความสุขของครอบครัวอย่างถูกวิธีว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ (Moon Festival)” ภาษาจีนคือ “จงชิว” (Zhong Qiu) แปลว่า “กลางฤดูใบไม้ร่วง” เป็นช่วงที่พระจันทร์เปล่งแสงสวยงามที่สุดในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และลูกสาวที่แต่งออกจากบ้าน กลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัว ซึ่งเทศกาลนี้จะจัดัขึ้นในคืนวันเพ็ญ เดือน 8 (จันทรคติ) ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ทาง ททท. และ S&P จึงถือโอกาสจัด เทศกาลไหว้พระจันทร์ “เที่ยวรับพลังมงคลของขวัญจาก พระจันทร์” รับพลัง “ไท้อิมแชกุน” ราชินีพระจันทร์ และ “เย่วโหลว” (ผู้เฒ่าจันทรา)
เทพแห่งความรัก ที่เป็นความเชื่อและศัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีน เชิญทุกท่านไปร่วมรับพลังบวกจากความศรัทธา ในสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยกัน

Facebook Comments

Related post