Digiqole ad

เที่ยวมูและคู่กัน EP:59 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร พาไปสักการะ “เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชาวจังหวัดสระแก้ว            

 เที่ยวมูและคู่กัน EP:59 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร  พาไปสักการะ “เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชาวจังหวัดสระแก้ว             
Social sharing

Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน้า 27 เที่ยวมูและคู่กัน EP:59/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอนที่ 59

“เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชาวจังหวัดสระแก้ว

เที่ยวและมูคู่กันฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษและทีมข่าวสระแก้ว ที่ส่งเรื่องราวดี ๆ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมาให้ครับ สำหรับเรื่อง “เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า) ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสระแก้ว ศรัทธาและนับถือ และกลายเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่ง “ศาลเจ้าพ่อพระปรง” ตั้งอยู่ ณ บริเวณริมถนนสุวรรณศร หมายเลข 33 สุดเขตอำเภอกบินทร์บุรี จ.สระแก้ว

โดย “เจ้าพ่อพระปรง” มีนามเดิมว่า “หลวงเดชาศิริ” อดีตเป็นนายด่านรักษาการณ์อยู่ชายแดนของเมืองแห่งนี้  เป็นผู้มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และมีความเด็ดขาด เป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไป มีสหายคู่ใจ นายเสือกับนายสิงห์ปัจจุบันคือ “เจ้าพ่อเสือ” อยู่ที่แควหนุมาน และ “เจ้าพ่อสิงห์” อยู่จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้เมื่อมีผู้มาอธิษฐานขอพรแล้วประสบความสำเร็จสมความปรารถนาหลายคน จึงทำให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้และมาแก้บนทุกวันไม่ขาดสาย ศาลเจ้าพ่อพระปรงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนลุ่มน้ำอย่างยาวนาน

“ศาลเจ้าพ่อพระปรง” แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของถนนสุวรรณศรสายเก่า ปัจจุบันยังมีหลักฐานอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2497 หลวงบูรกรรมโกวิท ได้ทำนุบำรุงศาลเก่าขึ้นมา ซึ่งศาลเก่าได้ชำรุดไปแล้ว คงเหลือแต่รูป ติดก้อนศิลายังอยู่ ต่อมามีความเจริญมากขึ้นมีการตัดถนนสุวรรณศรสายใหม่เมื่อ พ.ศ.2513 มีผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดจันทบุรี ซื้อที่ดินจำนวน 1 งาน เพื่อสร้างศาลทางทิศใต้ถนนสุวรรณศร ชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาและจัดงานประเพณีประจำปีเพื่อเป็นการสักการะบูชา

เนื่องจากที่ตั้งศาลเก่ามีบริเวณไม่เพียงพอกับจัดพิธีการดำเนินงานต่าง 1 ซึ่งในอนาคตประชาชนให้ความเคารพ และศรัทธาในองค์ “เจ้าพ่อพระปรง” มากขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานจึงได้ประชุมหารือ เพื่อจัดหาสถานที่ก่อสร้างให้เหมาะสมต่อไป และได้รับความกรุณาจากท่านประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสัจจะพุทธธรรม (แห่งประเทศไทย ทางอำเอกบินทร์บุรี จังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีบูชาอัญเชิญท่าน “โป๊ยเขียนโจวฮือ” มาชี้สถานที่ก่อสร้างใหม่ใด้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิพุทธสมาคมพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบรี ได้เรียนแบบกรมศิลป์ในการก่อสร้างอาคารศาลให้สง่างาม ทางกรมโยธาธิการ จังหวัดปราจีนบุรีสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความคงทนถาวร จึงได้ประกอบวางศิลาฤกษ์และได้ดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากฝ่ายราชการ ห้างร้านประชาชน มูลนิธิสัจะพุทธรรม(แห่งประเทศไทย มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน ศาลเจ้าพ่อหน้าด่านอำเภอเมืองสระแก้ว ศาลเจ้าแป๊ะกง ศาลเจ้าศาลาลำดวน ศาลเจ้าบ้านแก้ง ได้ช่วยด้วยดีตลอดมา

โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2534 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโดย นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานสภาจังหวัดปราจีนบุรี และ นายสุนทร มากบุญ นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธาน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2535 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกโดย ฯพณฯ เสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น จากนั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 ได้ประกอบพิธียกช่อฟ้า โดย พลตรีนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธาน และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540 ได้ประกอบพิธีเปิดศาลใหม่ โดย ฯพณฯเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ย้ายศาล “เจ้าพ่อพระปรง” ออกมาถนนชื่งตัดใหม่ (ปัจจุบันเส้นสุวรรณศร) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ศรัทธา “เจ้าพ่อพระปรง” ทั้งในชุมชน สระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงนับถือเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาและสักการะกราบไหว้ และมาแก้บนเป็นการเคารพ ศรัทธากันตลอดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระปรง และ พิธีเปิดงานศาลเจ้าพ่อพระปรง ประเพณีวันไหล สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง ประจำปี จะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี โดยในเวลา 06.00 น. จะเริ่มพิธีบวงสรวง “เจ้าพ่อพระปรง” และพิธีสงฆ์ โดยมีลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพและศรัทธาจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง จากนั้นจะมีการอัญเชิญ “เจ้าพ่อพระปรง” ออกจากศาลมาแห่ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วและจังวัดใกล้เคียง กว่า 30,000 คน ได้สรงน้ำทั้ง 2 ฝั่งถนน

ในปัจจุบันมี นายสมชาย แก้วสุทธิ ดำรงตำแหน่งประธานศาลเจ้าพ่อพระปรง จ.ส.อ.ชรินทร์ อยู่ถาวร และ นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ เป็นรองประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารกว่า 20 คน

ทั้งนี้ นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานศาลเจ้าพ่อพระปรง (บ้านหนองผูกเต่า) กล่าวว่า การจัดงาน “ประเพณีวันไหล สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง” เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว เป็นประเพณีซึ่งจัดสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา รวม 48 ปี และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานในปี 2567 ที่ผ่านมาได้มีขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่รูปปั้นและรูปจำลองเจ้าพ่อพระปรง โดยขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากศาลเจ้าพ่อพระปรงผ่านตำบลบ้านแก้ง ผ่านตำบลศาลาลำดวน ขบวนจะเคลื่อน มายังตัวเมืองสระแก้ว จากนั้นขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่รูปปั้นและรูปจำลองเจ้าพ่อพระปรง เคลื่อนต่อไปยังศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ผ่านตลาดท่าเกษม ขบวนจบที่ อบจ.สระแก้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมสู่ศาลเจ้าพ่อพระปรง

ภาพ : วงศกร ศรีสวัสดิ์/เพจเจ้าพ่อพระปรง จ.สระแก้ว

 

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน้า 27 เที่ยวมูและคู่กัน EP:59/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอนที่ 59

“เจ้าพ่อพระปรง” (บ้านหนองผูกเต่า)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชาวจังหวัดสระแก้ว

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
https://book.bangkok-today.com/books/lgih/#p=27
(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post