Digiqole ad

“เที่ยวมูและคู่กัน” EP:55 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร เล่าเรื่อง “พญายักษ์วัดแจ้ง” จอมยักษ์ระดับตำนาน จากลุ่มเจ้าพระยาสู่วัดดอนไชย นครแม่สอด จ.ตาก

 “เที่ยวมูและคู่กัน” EP:55 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร เล่าเรื่อง “พญายักษ์วัดแจ้ง” จอมยักษ์ระดับตำนาน จากลุ่มเจ้าพระยาสู่วัดดอนไชย นครแม่สอด จ.ตาก
Social sharing

Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน้า 31 เที่ยวมูและคู่กัน EP:55/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอน 55 “พญายักษ์วัดแจ้ง” จอมยักษ์ระดับตำนาน

            จากลุ่มเจ้าพระยาสู่วัดดอนไชย นครแม่สอด จังหวัดตาก

            ฉบับนี้ต้องขอขอบคุณ “ดร.บ๊อบ-จุมพล โพธิสุวรรณ” บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ ที่ได้ส่งเรื่องและภาพของงานมูสำคัญนี้ที่ท่านได้ร่วมเข้าพิธีด้วย มาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งครั้งนี้ผมเคยได้ไปเที่ยวและเยี่ยม ดร.บ๊อบ ซึ่งได้พาไปเที่ยวชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ “วัดไทยวัฒนาราม” รวมถึงได้ไปไหว้สักการะ “เจ้าพ่อพะวอ” ที่ชาวแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ

โดยเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีงานพิธีบวงสรวง “พญายักษ์วัดแจ้ง” องค์จำลอง โดย ดร.พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี      เจ้าอาวาสวัดดอนไชย  เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดดอนไชย อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีพระเกจิอาจารย์และพระสงฆ์ในอำเภอแม่สอด มาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต และเจริญพระพุทธมนต์ชยมงคลคาถา ประกอบด้วย พระสุนทรมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก, พระครูไพโรจน์ศาสนุกุล เจ้าคณะอำเภอแม่สอด, พระครูสุธีวุฒิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด, พระครูสุนทรตันติรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่กุเหนือ, พระครูประกาศบุญญากร เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑, พระครูสิทธิจิตตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด, พระครูเวฬุวันจันทรรัศมี เจ้าคณะตำบลแม่ปะ เขต ๑, พระครูอาทรสีลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่ปะ เขต ๒, พระมหาวัชรินทร์ วชิรญาโณ เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๒, พระครูวินัยธรทรงธรรม เจ้าอาวาสวัดแม่ซอดน่าด่าน และ พระปลัดสมศักดิ์ กิตติภทโท เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ท่ามกลางผู้เลื่อมใสศรัทธามาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

สำหรับประวัติของพญายักษ์วัดแจ้ง (วัดอรุณ) จากการสืบค้นข้อมูลคือ พญายักษ์วัดแจ้งเป็นต้นตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าแห่งยักษ์ผู้ควบคุมภูตผีปีศาล ที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มานานกว่า ๒๐๐ ปี หากจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปปั้นพญายักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ หรือจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปเหมือนของท่านท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวงผู้ควบคุมภูตผีปีศาลทั้งหลาย ที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มานานกว่า ๒๐๐ ปี คงต้องยกให้พญายักษ์วัดแจ้ง รูปปั้นพญายักษ์ยืนแห่งวัดอรุณราชวราราม เป็นที่หนึ่งแห่งตำนานการสร้างรูปเหมือนพญายักษ์ทั้งหลายทั้งปวงในเมืองไทย

เนื่องจากรูปปั้นพญายักษ์แห่งวัดอรุณราชวรารามคู่นี้ เป็นรูปปั้นพญายักษ์ยืนคู่แรกของเมืองไทย สร้างขึ้นตามพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยทรงโปรดให้ หลวงเทพกัน ช่างปั้นฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคนั้นเป็นผู้ปั้น โดยปั้นออกมาเป็นพญายักษ์คู่ตามศิลปะไทยโบราณ มีลักษณะสง่าน่าเกรงขาม งดงามวิจิตรตระการตา ดั่งพญายักษ์คู่นี้มีชีวิตจริง

ต่อมาในสมัยของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม ผู้เป็นต้นตำหรับการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณอันโด่งดัง ตะกรุดหนังหน้าผากเสือของท่าน เป็นที่เสาะแสวงหาต้องการมีไว้บูชาของผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่นาคเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ได้เกิดฝนตกหนัก มีอสุนีบาตตกถูกพญายักษ์หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือพังลงมา พระเดชพระคุณหลวงปู่นาค ท่านจึงได้บอกบุญเรี่ยไรแก่พี่น้องประชาชนในย่านนั้น ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่ แล้วทำพิธีสมโภชเบิกเนตรเพิ่มพลังให้แก่พญายักษ์ทั้งสองตนนี้ ให้เป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสวยสง่างามดั่งที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

ยักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์คู่แห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคู่นี้ คือพญายักษ์ที่อยู่เหนือยักษ์ตนใดๆ เป็นพญายักษ์ที่มากด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าพี่น้องประชาชนชาวไทย เพราะเป็นพญายักษ์ที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดําริขององค์พระมหากษัตริย์ไทย มีความศักดิ์สิทธิ์ มากด้วยตบะบารมี เป็นพญายักษ์คู่โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งแต่เริ่มสร้าง และยังได้ผ่านการทำพิธีเบิกเนตรสมโภชถูกต้องตามประเพณีโบราณ ได้รับการเพิ่มพลังบารมีแก่พญายักษ์คู่โบราณทั้งสองตนนี้ โดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุค ผู้เป็นต้นตำหรับการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือวัดอรุณ คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อีกครั้ง

 

จึงทำให้ ยักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์คู่โบราณแห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคู่นี้ คือรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเจ้าพญาแห่งยักษ์ทั้งปวง ตามความเชื่อของพี่น้องชาววัดอรุณและพี่น้องชุมชนใกล้เคียง ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานที่สุดของเมืองไทย มีผู้เคารพศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญายักษวัดแจ้ง มาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณจวบจนถึงยุคปัจจุบัน

ตั้งแต่โบราณมามีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มีโอกาสเดินทางมาสักการะบูชา รูปปั้นพญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าพญาแห่งยักษ์โบราณคู่นี้แล้ว จะมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ มีโชคลาภ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน จะเดินทางไปทำมาค้าขายในทางใดก็จะมากไปด้วยมหาโภคทรัพย์ ชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป แต่ถ้าใครอยู่ใกล้บริเวณวัดดอนไชย อ.แม่สอด จ.ตาก ก็สามารถเข้าไปไหว้องค์พญายักษ์วัดแจ้งได้ ซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์ โดยเร็ว ๆ นี้จะมีการอัญเชิญพญายักษ์วัดแจ้งอีก ๑ องค์มาตั้งคู่กัน หากผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญติดต่อแสดงเจตจำนงไปได้ที่วัดดอนไชย โทร. ๐๕๕-๐๓๐-๓๘๑

(ที่มาข้อมูล : kachon.com/ภาพบางส่วน เพจพญายักษ์วัดแจ้ง)

 

 

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน้า 31 เที่ยวมูและคู่กัน EP:55/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอน 55 “พญายักษ์วัดแจ้ง” จอมยักษ์ระดับตำนาน

            จากลุ่มเจ้าพระยาสู่วัดดอนไชย นครแม่สอด จังหวัดตาก

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

https://book.bangkok-today.com/books/bgix/#p=31

(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post