Digiqole ad

เที่ยวมูและคู่กัน EP:54 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร เล่าเรื่องชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา” ปางพระคุณ-ปางพระเดช วัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท

 เที่ยวมูและคู่กัน EP:54 จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร เล่าเรื่องชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา”  ปางพระคุณ-ปางพระเดช วัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท
Social sharing

Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน้า 31 เที่ยวมูและคู่กัน EP:54/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอน 54

ชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา”

ปางพระคุณ-ปางพระเดช วัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท

            ฉบับนี้ต้องขอขอบคุณ คุณโกสินธ์  จินาอ่อน  บก.สยามโฟกัสไทม์และประธานในงานที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ ซึ่งส่งภาพและข้อมูลจากจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ผมโดยตรง

โดยฤกษ์ดีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 พระครูปลัดวิชาญ ธัมมะโซโต เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก  “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา ปางพระคุณและปางพระเดช”  โดยมี คุณโกสินธ์  จินาอ่อน และ  คุณจุฬาลักษณ์ สยมชัย เป็นประธาน ดำเนินการสร้างถวาย  ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายโชคไชย สว่างรัตน์ นายอำเภอชำนิ ร่วมเป็นประธานเปิดธูปเทียนแพ เบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณจันทราทั้ง 2 ปาง โดยมีศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น

สำหรับพิธีพุทธาภิเษกนั้นมีพระเกจิ 5 รูป อธิษฐานจิต 4 ทิศ ประกอบด้วย พระครูธวัชปรียาจารย์,พระครูสังฆการปรีชา ศิษย์หลวงปู่หงส์, พระครูภาวนาสุตตาภิรมย์ ศิษย์หลวงปู่ฤทธิ์,พระครูปลัดวิชาญ ธรรมโชโต ศิษย์หลวงปู่เอี่ยม และ พระครูปลัดธรรมทัต ศิษย์หลวงปู่เหมือนประสาทพร ส่วนพิธีด้านพราหมณ์นั้นมี พ่อพราหมณ์สิทธิพันธ์ กล่อมเกลี้ยง เป็นผู้นำกล่าวโองการและบวงสรวงเทพเทวดา พร้อมกันนี้ นายธนโชติ ธนะกิจมงคลกุล ได้เป็นเจ้าภาพนำลิเกมาเล่นถวายท้าวเวสสุวรรณจันทรา และร้านสมพรการยาง ได้นำภาพยนตร์มาฉาย 2 จอ ในคืนวันนั้น

             พระครูปลัดวิชาญ ธัมมะโซโต เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท ได้เล่าถึงประวัติท้าวเวสสุวรรณว่า  ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในอดีตชาติของ “ท้าวเวสสุวรรณ” เคยเป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ และด้วยกุศลผลบุญที่ท้าวเวสสุวรรณบำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหม และ พระอิศวร จึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณมาเคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่ง อีกหนึ่งประการ ตรงตามความหมายของชื่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” คือ คำว่า “เวส” แปลว่า พ่อค้า  จึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ ได้แก่ ทองคำ (สุวรรณ)

นอกจากนี้อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ในชาติหนึ่ง “ท้าวเวสสุวรรณ” ซึ่งเดิมชื่อ “กุเวรพราหมณ์” ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” และทรงเป็นพระสหายกับ “เจ้าชายสิทธัตถะ” ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก

สำหรับท้าวเวสสุวรรณจันทราทั้งสององค์นี้ประทับอยู่ ณ.บัลลังก์วัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาท มี 2 กาย 2 องค์ “กายองค์เทพสีทอง” และ “กายองค์ยักษ์สีแก้วมรกต” ด้วยความเชื่อที่ประสบผลสำเร็จในการอธิษฐาน “ท้าวเวสสุวรรณจันทรากายสีทอง” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระคุณ” เชื่อว่าบุคคลใดใครก็ตามที่จะอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายมหานิยมทำมาค้าขายนายหน้าที่ดินอื่น ๆ ติดต่อการงาน จะสำเร็จผลสมปรารถนา และกายที่ 2 “ท้าวเวสสุวรรณจันทรากายสีแก้วมรกต” หรือ “พระเดช”  อธิษฐานว่าบุคคลใดใครก็ตามมีเรื่องเกี่ยวกับคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเมื่อมาขอพรท่านแล้วจะสัมฤทธิ์ผลไปทางที่ดีเสมอไป

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับเต็ม)

ท่องนะโม 3 จบแล้วกล่าว 

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ” (คาถาท้าวเวสสุวรรณ สวด 3, 7 หรือ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล)

คาถาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)

ท่องนะโม 3 จบแล้วกล่าว

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ” (คาถาท้าวเวสสุวรรณ สวด 3, 7 หรือ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล)

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน้า 31 เที่ยวมูและคู่กัน EP:54/จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร

ตอน 54

ชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณจันทรา”

ปางพระคุณ-ปางพระเดช วัดพุทธบูชาป่าโคกประสาท

📍อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓๑
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
https://book.bangkok-today.com/books/bkna/#p=31
(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)
website : www.bangkok-today.com
#ebookbangkoktoday
#อีบุ๊กบางกอกทูเดย์
#bangkoktoday
#บางกอกทูเดย์

 

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post