Digiqole ad

เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวกถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2565

 เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวกถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวกถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2565

เช้าวันที่ (30 ตุลาคม 2565) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา

โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ว่าการททท.นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร นางสาว พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวสำนักงานลพบุรีรองผู้ว่าททท. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนา นาย ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด นางสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศร่วมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ททท. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาชิกชมรมอดีตพนักงาน ททท. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใน ททท. และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ ททท. ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,154.86 บาท “Trendy C2 ภาคกลางเพิ่มพลังบวก” กิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 และ ท่องเที่ยวเส้นทาง พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี-ลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง นำโดยนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเมนูประสบการณ์ “Trendy C2 ภาคกลางเพิ่มพลังบวก” นำนักท่องเที่ยวพร้อมสื่อมวลชนจากส่วนกลาง 2 รถบัส จำนวน 80 ท่าน เดินทางท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพมหานคร -พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี –ลพบุรี พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วัดมณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี เริ่มโปรแกรมเที่ยวมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดหมายแรก เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้คัดเลือกจากงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปของแผ่นดิน จากนั้นเข้าสักการะ “วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดเกล้าฯปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ.2328 ชมจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย

จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมทำทำกิจกรรม DIY ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์ลายมัดย้อม ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าหมักโคลน ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดลพบุรี เข้าสักการะ “วัดไลย์” ต.ท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ชมพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ และกราบสักการะพระศรีอาริย์ หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก “โรงแรมไชยแสงพาเลส” ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ช่วงเข้าร่วมร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วัดมณีชลขันฑ์ จังหวัดลพบุรี หลังพิธีเข้าไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนารายณ์ราชนิเวศน์” จ.ลพบุรี และปิดท้ายด้วยการแวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

#TrendC2ภาคกลาง #เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลาง #เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวก สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวกถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี2565

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post