Digiqole ad

“เทศบาลนครแม่สอด” มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

 “เทศบาลนครแม่สอด” มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน
Social sharing
Digiqole ad
เทศบาลนครแม่สอดมอบทรายอะเบท ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในฤดูฝน โดยนายเอนก ตันคำแดง “สท.นุ้ยส์” หรือนุ้ยส์ เมืองฉอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากนายสุวิทย์ คามณีวงศ์ “รองอาเบ” รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ดูแลกองสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้นำทรายอะเบท หรือทรายกำจัดลูกน้ำ จากกองสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ทน.แม่สอด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ประจำชุมชน เทศบาลนครแม่สอด เพื่อที่จะนำทรายอะเบท ไปใส่ใน ภาชนะบรรจุน้ำ ถังน้ำในบ้าน หรือในแหล่งที่มีน้ำขัง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ลูกน้ำยุงลายซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ อสม.ในชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จะได้นำทรายอะเบท หรือทรายกำจัดลูกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อนำไปใส่ในถังน้ำ=ภาชนะบรรจุน้ำ ภายในบ้าน เป็นการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อ ไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2564 นี้
ที่มา : แม่สอด มีเดีย
Facebook Comments

Related post