Digiqole ad

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดงานประเพณีลอยกระทงกนกก้นหอย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จังหวัด1 เดียวเท่านั้น!!

 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดงานประเพณีลอยกระทงกนกก้นหอย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จังหวัด1 เดียวเท่านั้น!!
Social sharing
Digiqole ad

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดงานประเพณีลอยกระทงกนกก้นหอย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จังหวัด1 เดียวเท่านั้น!!  

เมื่อเร็วๆนี้ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลอยกระทงกนกก้นหอย เพื่อสืบสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรอีสานจังหวัดหนองคาย “ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยใช้วัสดุจากใบตองธรรมชาติและย่อยสลายง่าย

ในการนี้ ได้กล่าวคำบูชาอธิษฐานกระทง และลอยกระทงร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัหนองคาย ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม, การแสดงนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และการแสดงดนตรีจากนักร้องคนดังจาก สปป.ลาว โดยมีนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย,นายบุญจันทร์ พานุรัตน์, นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย, นายณัฐปคัลภ์  ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย และแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหนองแดง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดงานประเพณีลอยกระทงกนกก้นหอย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จังหวัด1 เดียวเท่านั้น!!

 

Facebook Comments

Related post