Digiqole ad

เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับ สวนจิตรลดา เปิดตัว โจ๊กในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษครั้งแรกของโลก

 เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับ สวนจิตรลดา เปิดตัว โจ๊กในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษครั้งแรกของโลก
Social sharing
Digiqole ad

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดตัวโจ๊กสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ เต็ดตรา รีคาร์ (Tetra Recart®) เป็นครั้งแรกของโลก เต็ดตรา รีคาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของกล่องที่ใช้วัสดุหลักเป็นกระดาษจากป่าปลูกทดแทนที่มีความยั่งยืนเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่เกิดเองได้ตามธรรมชาติ และเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อนำมาใช้แทนภาชนะบรรจุแบบกระป๋อง โดยถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความโดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารประเภทโจ๊กถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเต็ดตรา แพ้คในการบุกเบิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งกล่องรุ่น เต็ดตรา รีคาร์ท สามารถคงความสดใหม่ของโจ๊กสำเร็จรูปพร้อมรับประทานจิตรลดาได้นานหลายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุกันเสีย ด้วยการใช้งานที่ง่ายในการเปิด ปิด และจัดเก็บ จึงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมของผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากจุดเด่นในการใช้งานได้สะดวกแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมน้อย

กล่องบรรจุภัณฑ์เต็ดตรา รีคาร์ท เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างกระป๋องโลหะหรือกระปุกแก้ว งานวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) จำนวน 6 ฉบับ ได้ยืนยันว่า กล่องเต็ดตรา รีคาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์แบบรีทอร์ท (Retort) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระดับที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระปุกแก้ว และกระป๋อง นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบอีกว่า ตลอดวงจรชีวิตของกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่ากระป๋องโลหะและกระปุกแก้วถึง 80% และ 75% ตามลำดับ โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของวัสดุที่ใช้ผลิตกล่องเต็ดตรา รีคาร์ท จะมาจากป่าปลูกทดแทนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ หรือ FSC™ โดยต้นไม้ในป่าจะทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อเปลี่ยนไปเป็นองค์ประกอบในเนื้อไม้ แล้วปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นอากาศให้เราได้หายใจนั่นเอง

Facebook Comments

Related post