Digiqole ad

เดินหน้าเพื่อสิทธิพี่น้องแรงงานเป็นธรรม หยุด ‘เบอร์รีเลือด’ ค้ามนุษย์

 เดินหน้าเพื่อสิทธิพี่น้องแรงงานเป็นธรรม หยุด ‘เบอร์รีเลือด’ ค้ามนุษย์
Social sharing
Digiqole ad
พรรคก้าวไกล นำโดย เซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ และ สุเทพ อู่อ้น สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมรับหนังสือร้องเรียนของพี่น้องแรงงานเบอร์รีเลือด (Blood Berries) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของแรงงานคนเก็บเบอร์รี ที่ประสบปัญหาการจ้างงานที่ไม่ธรรม หลังเดินทางไปทำงานที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน ได้รับค่าตอบแทนเพียง 5,890 บาท ต่อการเก็บเบอร์รีป่า 8 ตัน มีการเซ็นสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม เข้าข่ายการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.66 ที่รัฐสภา
สุเทพ ในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการแรงงาน กล่าวว่า กระบวนการจัดตั้งกรรมาธิการในสมัยสภานี้ยังไม่แล้วเสร็จ ตนในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการแรงงานต้องการผลักดันปัญหาที่ค้างคา จึงร่วมรับหนังสือจากพี่น้องแรงงานคนเก็บเบอร์รี จากนั้น ผู้แทนราษฎรฟินแลนด์ได้เชิญให้เข้าร่วมประชุมพูดคุยและหาทางออก จึงขอยืนยันว่าตนและพรรคก้าวไกลจะไม่หยุดแก้ไขปัญหานี้ โดยสิ่งสำคัญคือการเดินหน้าแก้ไขสัญญาการจ้างงานแรงงานคนเก็บเบอร์รีให้เกิดความเป็นธรรม
ในการประชุมร่วมกับทางรัฐสภาฟินแลนด์ ประเด็นที่จะแลกเปลี่ยน คือข้อเรียกร้องของพี่น้องแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องสัญญาการทำงานของทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟินแลนด์ และสวีเดน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ เพราะแม้กฎหมายของสวีเดนมีการบังคับใช้ที่ดีกว่า แต่การบังคับใช้กฎหมายและสัญญาในประเทศไทยยังตามหลังอีก 2 ประเทศอยู่ จึงต้องร่วมผลักดันให้ดีขึ้นไปด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้ เครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกลมองว่ารอไม่ได้ ต้องเดินหน้าแก้ไขทันที
ด้านเซีย ในฐานะประธานเครือข่ายผู้ใช้แรงงานของพรรคก้าวไกล กล่าวว่า สิ่งที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น คือให้ฟินแลนด์มีมาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือแรงงานคนเก็บเบอร์รีชาวไทย โดยคิดว่าต้องมีการพูดคุยกัน ต่อจากนั้น จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดของพี่น้องประชาชน
สำหรับการประชุมร่วมกับรัฐสภาฟินแลนด์ มีการเสวนาในประเด็น ‘การนำกรอบสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงานฟินแลนด์มาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองคนงานเก็บเบอร์รีชาวไทย’ อีกทั้งมีการพูดคุยถึงความรับผิดชอบของฟินแลนด์และสวีเดน เกี่ยวกับการออกวีซ่า การคุ้มครองแรงงาน และการสอบสวนขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันและยับยั้งมิให้เกิดปัญหานี้ในอนาคต
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post