Digiqole ad

เดินหน้าเต็มที่ แก้ปัญหาให้ประชาชน ‘นายกรัฐมนตรี’ ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ย้ำ ครม.นัดแรก เร่งมาตการช่วยเหลือ เกษตรกร ลุย ‘พักหนี้-ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้’

 เดินหน้าเต็มที่ แก้ปัญหาให้ประชาชน ‘นายกรัฐมนตรี’ ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ย้ำ ครม.นัดแรก เร่งมาตการช่วยเหลือ เกษตรกร ลุย ‘พักหนี้-ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้’
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ผลกระทบจากเอลนีโญ การบริหารจัดการน้ำ และปัญหาของพี่น้องเกษตรกร
1. นายกรัฐมนตรีและคณะ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน จากนั้นรับฟังปัญหาโดยตรงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สะท้อนปัญหาภัยแล้งและผลกระทบเอลนีโญ ซึ่งเมื่อฝนตกก็ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำโดยเฉพาะลำนำสาขารวมถึงต่อยอดระบบชลประทานระบบท่อ โอกาสนี้ พี่น้องชาวนาสะท้อนปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวที่ขาดการพัฒนา ราคาพืชผลตกต่ำ รายได้ตกหนี้สินรุมเร้าด้วย
2. นายกรัฐมนตรี ขอบคุณพี่น้องประชาชนพร้อมกล่าวว่า จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ จะทำให้ไม่ท่วม ไม่แล้ง เพราะรัฐบาลเชื่อว่าการลงทุนด้านการเกษตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานเป็นเรื่องที่รัฐบาลจากประชาชนให้ความสำคัญที่สุด แต่ที่ห่วงในระยะใกล้นี้คือภัยแล้ง ซึ่งจะหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมถึงกองทัพ ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกคลอง เพื่อบรรเทาปัญหาในระยะสั้น จึงขอให้พี่น้องมั่นใจว่ารัฐบาลดูแลเต็มที่
3. เรื่องราคาพืชผลตกต่ำ รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น ทั้งลดค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รวมถึงเปิดตลาดใหม่ โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าโลกจะไปเปิดตลาดใหม่ๆ แก้ไขสนธิสัญญาต่างๆ และในการประชุม ครม.นัดแรก จะนำเรื่องการพักหนี้เกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพื่อบรรเทาทุกข์ให้เกษตรกร
4. นอกจากนี้ ในการประชุม ครม.นัดแรกจะมีเรื่องราคาน้ำมันดีเซล กับไฟฟ้า และยังมีเรื่องการพิจารณาเรื่องเหมืองแร่โปแตส ซึ่งเป็นสารชั้นต้นในการทำปุ๋ย ถ้าทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันก็จะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและทำให้ราคาปุ๋ยถูกลง
5. “ปัญหาของพี่น้องประชาชนรัฐบาลชุดนี้ตระหนักเป็นอย่างดี ยืนยันว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐบาลนี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนครับ เดินหน้าเต็มตัวครับ” นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ
6. การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมไปถึง สส.ขอนแก่นและ สส.ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post