Digiqole ad

เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ คว้ารางวัล MEA ENERGY AWARDS

 เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์  คว้ารางวัล MEA ENERGY AWARDS
Social sharing
Digiqole ad

เปิดพื้นที่ต้อนรับเพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัวได้มีความสุขด้วยการทำกิจกรรมอันหลากหลายร่วมกันภายในศูนย์การค้าแล้ว “เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา” และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” สุดภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการประเมินและได้รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS” จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และรางวัลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ได้รับการรับรองเป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดยมีมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสมในสถานประกอบการ ผ่านมาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารประหยัดพลังงาน ((Management of Energy Achievement Index : MEA Index) และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งมีผลต่อความสบาย รวมถึงสุขภาพอนามัยและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานในอาคารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้าสัมผัสได้

จากหน่วยชี้วัดการใช้ไฟฟ้าของศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมาในทุกปี ด้วยการมุ่งมั่นในมาตรการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ที่ได้รับการการันตีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา และ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ยังได้รับการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอีกด้วย และพร้อมจะยืนหยัดเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำการประเมินอาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ  คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” โดยทางโครงการมีการมุ่งเน้นให้อนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดปริมาณการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยมีการพิจารณา 8 ประเภทอาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน, ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, มหาวิทยาลัย, โรงเรียน และร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน.ได้พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) สำหรับพิจารณาอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

Facebook Comments

Related post