Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่งมอบคาร์บอนเครดิตจำนวน 200 TCO2e ในวันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่งมอบคาร์บอนเครดิตจำนวน 200 TCO2e ในวันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่งมอบคาร์บอนเครดิตจำนวน 200 TCO2e ในวันงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวทาง ESG ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าเป็นรีเทลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ DEEP TECHNOLOGY หรือเทคโนโลยีขั้นสูง วัดผลปริมาณการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายสร้าง SUSTAINABLE ECOSYSTEM ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ส่งมอบคาร์บอนเครดิตจำนวน 200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ให้แก่ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป Green Retail แห่งแรกของประเทศไทย และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล ประเทศไทย   มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุสู่เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน(CARBON NEUTRALITY) ในปี ค.ศ. 2050 โดยดำเนินงานผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า ที่อำเภอบ้านนาหวาย จ.น่าน เพื่อลดความแห้งแล้ง ซึ่งป่าจะช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมสร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้แก่ชุมชน ให้อยู่ร่วมกันกับป่อย่างยั่งยืน อีกทั้งการดำเนินโครงการ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พัฒนาให้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ในโครงการ “The First Bangkok Zero Waste Park” ต้นแบบสวนสาธารณะบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน แห่งแรกในประเทศไทย ณ อุทยานเบญจสิริ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ เพื่อการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร  ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน  รวมทั้งยังได้ประกาศแนวคิดสานต่อวันสิ่งแวดล้อมโลกเดินหน้าเจตนารมณ์มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  มอบต้นไม้ 1 แสนต้น สนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ช่วยลดปัญหา PM2.5 ลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มโอโซนให้กับโลกและตอกย้ำความเป็น Green Innovation ในโครงการสินค้าฉลากคาร์บอน พร้อมผนึกความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นรีเทลแห่งแรกที่ใช้ DEEP

TECHNOLOGY วัดผลปริมาณการลดคาร์บอน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วยหลัก ESG

เดอะมอลล กรุ๊ป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกอย่างยังยืน   เพื่อบรรลุสู่เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (CARBON NEUTRALITY) ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/themallshoppingcenter

Facebook Comments

Related post