Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Big Cleaning อุทยานเบญจสิริ

 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Big Cleaning อุทยานเบญจสิริ
Social sharing

Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Big Cleaning อุทยานเบญจสิริ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม  Big Cleaning อุทยานเบญจสิริ  โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม  พร้อมด้วย ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร, ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร, กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ, วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด, ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญการตลาด  ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์  ภายในอุทยานเบญจสิริ   พร้อมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและรูปแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานเบญจสิริ อาทิ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ตรวจสอบกล้อง CCTV การซ่อมแซมทาสีประตูและรั้ว ปรับปรุงพื้นทางเดิน-วิ่ง สนามเด็กเล่น ลานกีฬา ซุ้มร้านค้า เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และหวังให้อุทยานเบญจสิริเป็นสวนสาธารณะต้นแบบของคนกรุงเทพ

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post