Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกต้นไม้” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567

 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกต้นไม้” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมชวนประชาชน รักษ์โลก ภายใต้แนวคิดOur land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง จัดกิจกรรม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกต้นไม้ เพียงนำขวดพลาสติกPET จำนวน 4 ขวด มาหยอดตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine)หรือแลก 200 คะแนน รับต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟรี เพื่อเป็นการนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2567 จุดบริการ ตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) ทุกสาขา

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี แต่งตั้งโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์กรสหประชาชาติ (UN) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูที่ดิน และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง เนื่องจากโลกกำลังเผชิญวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และวิกฤตมลพิษและของเสีย ที่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น คน พืช สัตว์ ในทุกมิติก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังนั้น การปรับตัวต่อภัยแล้ง รวมถึงการฟื้นฟูที่ดิน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ชุมชนและสังคมสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก ด้วยกาเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการ “The Mall Group Go To Zero : Plastic Drop Point” จุดคัดแยกขยะพลาสติกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตู้ Plastic Monster (Plastic Drop Point) พลาสติกยืด/แข็งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วและ ตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส (PET) นำพลาสติกกลับสู่กระบวนการ รีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเป็นพลังงานหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นการสร้างสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรมเดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกต้นไม้ ขอเชิญชวนประชาชนแปลงเปลี่ยนขยะขวดพลาสติก PET มาหยอดตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) เพียงนำ 4 ขวดพลาสติก หรือแลกคะแนนเพียง 200 คะแนน แลกรับต้นไม้ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟรีทันที สอดคล้องกับแนวคิด Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน   สู้วิกฤตภัยแล้งต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้

สามารถรับสิทธิ์ผ่าน M CARD APPLICATION (จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / 1 หมายเลข M CARD / ตลอดรายการ, เงื่อนไข 100 สิทธิ์ / สาขา / ตลอดรายการ) ณ ตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET BOTTLE MACHINE) แต่ละสาขา

จุดบริการThe Mall Group Go To Zero : PET Bottle Machine” มีจุดบริการจำนวน 9 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้นB

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น G

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชั้น G

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น G

เดอะมอลล์ โคราช ชั้น G

เอ็มโพเรียม ชั้น B2

เอ็มควอเทียร์ อาคารB ชั้น B

เอ็มสเฟียร์ ชั้น B1

สยามพารากอน ชั้น G

Facebook Comments


Social sharing

Related post