Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก จัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก” คัดแยกขวดพลาสติก PET ผ่านเครื่อง “PET Bottle Machine” เนื่องในวัน EARTH DAY 2024

 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก จัดกิจกรรม “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก” คัดแยกขวดพลาสติก PET ผ่านเครื่อง “PET Bottle Machine” เนื่องในวัน EARTH DAY 2024
Social sharing

Digiqole ad

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก จัดกิจกรรมเดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก” คัดแยกขวดพลาสติก PET ผ่านเครื่อง PET Bottle Machine” เนื่องในวัน EARTH DAY 2024

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้แนวคิดPlanet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด พร้อมสานต่อโครงการ The Mall Group Go To Zero : PET Bottle Machineจัดกิจกรรม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก เนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือ EARTH DAY ของทุกปี เชิญชวนประชาชนชาวไทยคัดแยกขยะพลาสติก เพียงนำขวดพลาสติก PET มาหยอดตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) แลกรับ โค้ก rPET (recycle PET) ฟรี เพื่อนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) กับกิจกรรม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 จุดบริการ ตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) ทุกสาขา

วันคุ้มครองโลก หรือ EARTH DAY ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี แต่งตั้งโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย ให้ประชาชนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกระดับเพื่อสู้วิกฤตโลกร้อน ตั้งเป้าลดการใช้พลาสติกจากกระบวนการผลิต ร้อยละ 60 ภายในปี 2583 เป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก ณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการ   “The Mall Group Go To Zero : Plastic Drop Point” จุดคัดแยกขยะพลาสติกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตู้ Plastic Monster (Plastic Drop Point) พลาสติกยืด/แข็งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว และ ตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส(PET) นำพลาสติกกลับสู่กระบวนการ รีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเป็นพลังงานหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นการสร้างสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย เนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือ EARTH DAY เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนแยกแลกโค้ก ขอเชิญชวนประชาชนแปลงเปลี่ยนขยะขวดพลาสติก PET มาหยอดตู้คืนขวดอัตโนมัติ (PET Bottle Machine) แลกรับโค้กขวด rPET (recycle PET) ขนาด 1 ลิตรฟรีทันที ที่จุดแลกของสมนาคุณ กูรเมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา

จุดบริการThe Mall Group Go To Zero : PET Bottle Machine” มีจุดบริการจำนวน 9 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้นB

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น G

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ชั้น G

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น G

เดอะมอลล์ โคราช ชั้น G

เอ็มโพเรียม ชั้น B2

เอ็มควอเทียร์ อาคารB ชั้น B

เอ็มสเฟียร์ ชั้น B1

สยามพารากอน ชั้น G

สามารถนำขวดพลาสติก PET มาแปลงเปลี่ยนเป็นโค้ก rPET ได้ตลอดตั้งแต่วันนี้ 31 พฤษภาคม 2567

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post