Digiqole ad

เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เดินหน้าผลักดันจัดการสิ่งแวดล้อม

 เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เดินหน้าผลักดันจัดการสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้รับการประเมินและรับรองจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC) ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่ใช้เวลาหลายปีโดยทีมงานจำนวนมากจากทั่วโลก ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และหลักการบริหารจัดการ โดยมีการตรวจสอบประเมินธุรกิจการท่องเที่ยวและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมล้อมที่ได้รับการยอมรับ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นกลุ่มเครือโรงแรมแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ผลจากการเดินหน้าผลักดัน ทำให้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงาน รวมทั้งแขกของโรงแรม และนักท่องเที่ยวมีความตระหนักและร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะยังคงพัฒนา จะเป็นต้นแบบมาตรฐานในการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆของเซ็นทาราต่อไปในอนาคตต่อไป

 

Facebook Comments

Related post