Digiqole ad

เซ็นทรัล รีเทล ยืนหนึ่งผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทยในเวทีสากล กวาด 11 รางวัลสำคัญครบทุกมิติ จาก 5 เวทีระดับภูมิภาคและโลก

Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคต #1 โชว์ศักยภาพอีกครั้งในฐานะองค์กรแห่งความสำเร็จ กวาด 11 รางวัลใหญ่จาก 5 เวทีระดับโลกภายใน 1 เดือน โดยได้รับการยกย่องด้วยรางวัลครบทุกมิติธุรกิจ แบ่งเป็นด้าน Business 4 รางวัล ด้าน Sustainability 3 รางวัล ด้าน Marketing and Communications 2 รางวัล และด้าน Investor Relations 2 รางวัล สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้านของบริษัท สร้างการเติบโตคู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่ เซ็นทรัล รีเทล สามารถคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติ ถือเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูแลชุมชนโดยรอบ และนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าเติบโตไปพร้อมกัน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนให้ เซ็นทรัล รีเทล ก้าวมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จรอบด้านได้อย่างแข็งแกร่ง การันตีด้วยรางวัลทุกมิติ”

 

 

รางวัลเหล่านี้ ยืนยันบทบาทของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นผู้นำค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ผ่านการวางกรอบการทำงานที่เน้นยกระดับกระบวนการธุรกิจ ทรานสฟอร์มเทคโนโลยี และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า เซ็นทรัล รีเทล จะเป็น Central to Life ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ นอกจากนั้น ยังเล็งเห็นความสำคัญในการริเริ่มโครงการที่สร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นโปรเจกต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ทุกโครงการของ เซ็นทรัล รีเทล ล้วนเกิดจากเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่ The Next Sustainable Growth นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 ตามพันธกิจที่จะพาธุรกิจรีเทลเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

โดยรางวัลทั้ง 11 รางวัล ที่ เซ็นทรัล รีเทล คว้ามาครองได้สำเร็จ ประกอบไปด้วย

ด้าน Business

 • รางวัล Best Luxury Retail CEO จาก International Finance Awards
 • รางวัล Asia’s Best CEO จาก Asian Excellence Awards

โดยทั้ง 2 รางวัล มอบให้กับนายญนน์ โภคทรัพย์ ที่ได้รับการยกย่องจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นถึงโอกาสธุรกิจใหม่ๆ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ สร้างรายได้รวมจนมีผลประกอบการทะลุเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา

 • รางวัล Asia’s Best CFO จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC จากความเชี่ยวชาญในการสร้างและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยม ผนวกกับยุทธศาสตร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสเติบโตเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน
 • รางวัล Best Company in Thailand – Bronze จาก FinanceAsia Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สำหรับผลงานที่โดดเด่นของบริษัทในการยกระดับวงการค้าปลีกไทย พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยแผน 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ CRC Retailligence

 

ด้าน Sustainability

 • รางวัล Sustainability of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับโปรเจกต์ นาหมื่นศรี โครงการอนุรักษ์ผ้าทอขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
 • รางวัล Social Empowerment จาก Asia Responsible Enterprise Awards มอบให้กับโมเดล ตลาดจริงใจ โครงการเพื่อชุนชน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ความรู้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ถุงพลาสติก
 • รางวัล Asia’s Best CSR จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล ในการปรับตัวสอดรับกับเทรนด์ธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน ดำเนินโครงการที่วัดผลได้หลายโครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ตำแหน่ง Green & Sustainable Retail ผู้นำค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนรายแรกในประเทศไทย

 

 

ด้าน Marketing and Communications

 • รางวัล App of the Year จาก Retail Asia Awards มอบให้กับเพาเวอร์บายแอปพลิเคชัน ด้วยความโดดเด่นของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ลูกค้า เชื่อมโยงทุกความต้องการไว้ในที่เดียว มาพร้อมฟังก์ชันใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบจัดเต็ม เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน ตอกย้ำการเป็นค้าปลีกอัจฉริยะแห่งอนาคตของ เซ็นทรัล รีเทล
 • รางวัล Best Corporate Communications จาก Asian Excellence Awards มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล จากการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ผสานกับแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่มีความโดดเด่น และมีการปรับตัวตามยุคสมัย

 

ด้าน Investor Relations

 • รางวัล Best Investor Relations in Thailand – Gold จาก FinanceAsia Awards
 • รางวัล Best Investor Relations Company จาก Asian Excellence Awards

โดยรางวัลทั้ง 2 มอบให้กับ เซ็นทรัล รีเทล สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จนสามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักทุนได้อย่างดีเสมอมา

 

ซึ่งรายละเอียดของเวทีรางวัลทั้ง 5 ได้แก่ (1) International Finance Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของอังกฤษ (2) Retail Asia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารธุรกิจแนวหน้าของสิงคโปร์ (3) Asian Excellence Awards 2023 เวทีรางวัลสำคัญแห่งฮ่องกง (4) FinanceAsia Awards 2023 จัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและตลาดทุนระดับภูมิภาค และ (5) Asia Responsible Enterprise Awards 2023 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระในประเทศมาเลเซียที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั่วทั้งทวีปเอเชีย

Facebook Comments

Related post