Digiqole ad

เซ็นทรัลเสนอแผนแม่บทมาตรการร้านอาหารหวังลดผลกระทบ

 เซ็นทรัลเสนอแผนแม่บทมาตรการร้านอาหารหวังลดผลกระทบ
Social sharing
Digiqole ad

เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า เมื่อเปิดให้นั่งทานที่ร้านได้อีกครั้ง เสนอภาครัฐ ‘มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุด’ หวังช่วยลดผลกระทบร้านอาหารใน 6 จังหวัดหลังคลายมาตรการ
• ทบทวนแผน และยกระดับแผนแม่บทให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้คนไทยสามารถทานอาหารในร้านอาหารได้อย่างปลอดภัยหลังคลายมาตรการ
• เน้นย้ำพิเศษขั้นสูงสุด ด้วยการยกระดับการจัดโต๊ะเว้นระยะ นั่งได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ, พนักงานป้องกันแบบ DOUBLE PROTECTION ใส่หน้ากาก 2 ชั้น และเมื่อพนักงานรับประทานอาหาร ให้ถอดหน้ากากได้ไม่เกิน 15 นาทีและนั่งแยกโต๊ะกัน, ติดตาม TIMELINE พนักงานทุกวัน, และความสะอาดสุขอนามัยขั้นสูงสุด 3 ขั้นตอน คือ เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ-ล้างมือ-สวมถุงมือ
• เชื่อมั่น ทั้งภาครัฐและคนไทยทำเต็มที่ และพร้อมช่วยกันยกการ์ดสูงสุดอีกครั้ง มีวินัย-ใส่หน้ากาก ล้างมือ-เว้นระยะ ดำเนินมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

​กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย เตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้ทุกคน ด้วยการจัดทำแผนแม่บท ‘มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุด’ เสนอแก่ภาครัฐเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศได้นำไปปฏิบัติใช้ เมื่อมีการอนุญาตให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุม 6 จังหวัด กลับมาเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้อีกครั้ง โดยมุ่งหวังให้แผนแม่บทนี้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน เป็นบรรทัดฐานที่ดีในการดูแลความสะอาดปลอดภัยในร้านอาหาร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกลับมารับประทานอาหารในร้านได้อย่างปลอดภัย และช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งโดยเร็ว เชื่อมั่น ทุกภาคส่วนพร้อมใจจับมือภาครัฐ ร่วมกันหาทางออกให้กับสถานการณ์ขณะนี้อย่างเต็มที่ โดยหากสถานการณ์ในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยเร็ว

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ตามที่ภาครัฐได้ประกาศให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้าน และล่าสุดได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาปิดการให้บริการนั่งทานในร้านอาหารในพื้นที่ของกรุงเทพฯ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพยายามดูแลให้ทั่วถึงอย่างเต็มความสามารถแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ อีกทั้ง ในฐานะผู้นำแผนแม่บทมาตรการเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ เราจึงตั้งใจเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมที่สุด เพื่อให้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และสามารถคลายล็อคให้ร้านอาหารกลับมาเปิดแบบนั่งทานในร้านได้ ทุกคนจะพร้อมปฏิบัติโดยทันที

บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่ง ได้ร่วมมือกับทุกฝ่าย ทบทวนแผน เพื่อยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อนำเสนอแก่ภาครัฐ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจต่อเนื่องในห่วงโซ่ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยการยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุกไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำ ‘แผนแม่บทมาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับสูงสุด’ ตาม 5 แกนหลัก ซึ่งมีกว่า 30 มาตรการ โดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถนำไปเผยแพร่และปฏิบัติได้จริง เมื่อภาครัฐพิจารณาอนุญาตให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดได้กลับมาเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยแผนแม่บทนี้จะเน้นย้ำพิเศษขั้นสูงสุด ทั้งการยกระดับการจัดโต๊ะให้นั่งเว้นระยะห่างมีฉากกั้น และให้นั่งได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ, การป้องกันแบบ DOUBLE PROTECTION ให้พนักงานใส่หน้ากาก 2 ชั้น และเมื่อพนักงานรับประทานอาหาร ให้ถอดหน้ากากได้ไม่เกิน 15 นาทีและนั่งแยกโต๊ะกัน, การติดตาม TIMELINE ของพนักงานทุกวัน, และความสะอาดสุขอนามัยขั้นสูงสุด ในการให้บริการ 3 ขั้นตอน คือ เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ-ล้างมือ-สวมถุงมือ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับลูกค้าและพนักงานที่ให้บริการในร้านอาหาร” นางสาววัลยา กล่าว
นางสาววัลยา กล่าวต่อ “เราเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทั่วประเทศจะนำเอาแนวทางแผนแม่บทเชิงรุก ‘มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุด’ นี้ ไปปฏิบัติใช้ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการให้ปลอดภัย มุ่งหวังให้ภาครัฐพิจารณาผ่อนปรนอนุญาตให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดได้กลับมาเปิดให้บริการแบบนั่งทานในร้านได้อีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น”

นอกจากการยกระดับมาตรการดูแลความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้าขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าพื้นที่ในศูนย์การค้าปลอดภัยแล้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลยังได้ดำเนินการเต็มที่ในการช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านอาหารด้วยการเพิ่มบริการ Take home และ Delivery พร้อมโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ร้านอาหารเท่านั้น แต่รวมไปถึงร้านค้าทุกประเภทภายในศูนย์ฯ ให้ยังคงดำเนินธุรกิจและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ มีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐได้เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ โดยทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย และภาคประชาชนคนไทยทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ยกการ์ดสูงสุด พร้อมดำเนินตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐแนะนำอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์ในประเทศพลิกฟื้นกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมได้อีกครั้ง โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 แห่งทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้ายกการ์ดสูงสุด ตอกย้ำผู้นำสะอาด มั่นใจ ภายใต้การยกระดับมาตรการแผนแม่บทเชิงรุก โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1)การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2)ยกระดับ Social Distancing 100% ทุกจุดงดความแออัด 3)การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4)การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5)ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ โดยพนักงานของเราทุกคน พร้อมมุ่งมั่นทำทุกอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลความความสะอาดปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านอุ่นใจในทุกครั้งที่มาใช้บริการ

ชมคลิป มาตรการแผนแม่บท มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุด https://www.youtube.com/watch?v=NkGCSgdaoq8
###

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ทัตเทพ หัสขันธิ์เปี่ยมสุข (อั้มมี่) โทร. 092-414-9542 Email: hatatthep@centralpattana.co.th
ขวัญใจ แตงบุตร (ใจ) โทร. 098-832-7851 Email: thkwanjai@@centralpattana.co.th
นินัสรีน มะทา (มีมี่) โทร.082-426-3914 Email: maninasreen@centralpattana.co.th

Facebook Comments

Related post