Digiqole ad

เซ็นทรัลพัฒนา” รับมอบพื้นที่จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์

 เซ็นทรัลพัฒนา” รับมอบพื้นที่จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ได้ประกาศคัดเลือกให้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ เป็นระยะเวลา 30 ปีนั้น ทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ขอขอบคุณทางสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เราพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่ใจกลางเมืองแห่งนี้สำหรับทุกคน โดยเราจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลอด 40 ปี เพื่อสร้างสรรค์ให้โครงการนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในทุกๆ ด้านต่อไป

เซ็นทรัลพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศมาโดยตลอด ผ่านการเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ภายใต้เป้าหมายขององค์กรที่จะ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

Facebook Comments

Related post