Digiqole ad

เซเว่นฯ เดินหน้าส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นไม้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

 เซเว่นฯ เดินหน้าส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นไม้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
Social sharing
Digiqole ad

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงความดี” ในโอกาสครบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ซีพี ออลล์ ทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว เติมเต็มโอโซนให้แก่โลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ บริเวณพื้นที่ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ 7 Go Green ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายลดโลกร้อน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ตั้งเป้า ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ภายในปี 2030

Facebook Comments

Related post