Digiqole ad

เซเลปสายบุญ ชวนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเด็กพิการ

 เซเลปสายบุญ ชวนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพระราชทาน เพื่อการศึกษาของเด็กพิการ
Social sharing
Digiqole ad

ช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ทุกคนต่างลำบากโดยเฉพาะผู้พิการเซเลบริตี้อย่าง ยุ้ย ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา พร้อมมิ้งค์ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ชวนเพื่อนๆสายบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาเด็กพิการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564เวลา 08.08 .

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรก! ของภาคอีสาน เป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายทั้งระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรระยะสั้นคือหลักสูตรเบเกอรี่ และ หลักสูตรช่างวีลแชร์ โดยทุนการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนผู้พิการได้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเองครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง วิทยาลัยฯ เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าชื่อบัญชี มูลนิธิพระมาหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง เลขที่บัญชี 342-3-04294-8 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 081 -723- 5949  อีเมล์ ajima@mahatai.org

 

Facebook Comments

Related post