Digiqole ad

เชื่อหรือไม่ ????? สื่อกัมพูชา ตีข่าว “สมเด็จฮุน เซน” ประกาศไม่รับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอด ซีเกมส์ ครั้งที่ 32

 เชื่อหรือไม่ ????? สื่อกัมพูชา ตีข่าว “สมเด็จฮุน เซน” ประกาศไม่รับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอด ซีเกมส์ ครั้งที่ 32
Social sharing

“ขแมร์ ไทม์ส” สื่อจากประเทศกัมพูชา รายงานข่าวว่า สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แจ้งว่าจะไม่รับเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 จากต่างชาติ 

รายงานจากสื่อดังกัมพูชา เปิดเผยข่าวดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้เผยว่า สมเด็จฯ ฮุนเซ็น ปรกาศไม่รับค่าลิขสิทธิ์มนการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 หลังจากที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า กัมพูชา ตั้งราคาค่าลิขสิทธิ์ซีเกมส์ ของประเทศไทย ในราคา 800,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 28 ล้านบาท) ทำให้เกิดกระแสต่อต้านการชมกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ทั่วประเทศไทย รวมทั้งรายงานว่า สิงคโปร์ ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดในราคา 500,000 ดอลลาร์

ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการเปิดเผยจาก รัฐมนตรีข่าวสาร เขียว กันหะริธ ได้เผยว่า “มีคำสั่งว่าจะไม่รับเงินค่าลิขสิทธิ์จากสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ในกัมพูชา”

ก่อนหน้านี้ สมเด็จฯ ฮุน เซน ได้ประกาศยกเลิกการขายบัตรเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่จะมีขึ้นที่สนาม มรดกเตโช ในวันที่ 5 พ.ค. ในราคา 100,000 เรียล (ประมาณ 843 บาท) และ 200,000 เรียล (ประมาณ 1,686 บาท) แต่ถูกประชาชนแสดงความไม่พอใจเนื่องจากราคาสูงเกินไป

Facebook Comments

Related post