Digiqole ad

เชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “ชีพ ชีวา ชล” ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศณียบัตรจากกรมชลประทาน

 เชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “ชีพ ชีวา ชล” ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศณียบัตรจากกรมชลประทาน
Social sharing
Digiqole ad

ขอเชิญชวนร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “ชีพ ชีวา ชล” ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศณียบัตรจากกรมชลประทาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

📷 กติกาถ่ายภาพ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.ชีพ..ภาพถ่ายที่แสดงถึงอาชีพของประชาชนที่ได้จากกรมชลประทาน
2.ชีวา..ภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ได้จากกรมชลประทาน
3.ชล..ภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมชลประทานและสามารถทราบได้ทันทีว่านี่คือกรมชลประทาน เช่น เขื่อน คลอง อาคาร เป็นต้น

🏆รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตรจากกรมชลประทาน

📌 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1e_PRmDldnFhuohxhOCLR1AuUaPT3Zk3w

Facebook Comments

Related post