Digiqole ad

เชสเตอร์ฟู้ด จับมือผู้ประกอบการในเครือฯ ร่วมโครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ-ทอดไม่ทิ้ง’ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 เชสเตอร์ฟู้ด จับมือผู้ประกอบการในเครือฯ ร่วมโครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ-ทอดไม่ทิ้ง’ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด แบรนด์เชสเตอร์ (Chester’s) รังสรรค์เมนูยอดฮิตทั้งย่างและทอดมากว่า 36 ปี ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 200 สาขาทั่วไทย พร้อมมุ่งมั่นสร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค ควบคู่กับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม โดยลงนามความร่วมมือกับ BSGF ในกลุ่มบริษัทบางจาก และบริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด ในโครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ และ ‘ทอดไม่ทิ้ง’ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอาหารไม่ใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ไม่ได้คุณภาพมาทอดซ้ำ และส่งเสริมการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF)

นางสาวลลนา บุญงามศรี กรรมการผู้จัดการ เชสเตอร์ฟู้ด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เชสเตอร์ต้องการตอกย้ำนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค สร้างความมั่นใจต่อทุกมื้ออาหารที่รับประทานอาหารต้องใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

โครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ เชสเตอร์ต้องการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือฯ ทั่วประเทศไทย ไม่นำน้ำมันพืชใช้แล้วที่ไม่ได้คุณภาพ กลับมาทอดอาหารซ้ำ โดยเปิดอบรมวิธีการใช้น้ำมันที่ถูกวิธีและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทุกสาขาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรและสติ๊กเกอร์ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ จากกรมอนามัยร่วมกับบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสื่อสารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคในการรับประทานอาหารปลอดภัย

ด้าน โครงการ ‘ทอดไม่ทิ้ง’ เชสเตอร์ร่วมกับร้านอาหารในเครือฯ บริหารจัดการน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ส่งมอบแก่ตัวแทนของ BSGF เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน สามารถใช้กับเครื่องบินได้โดยไม่ส่งผลกับเครื่องยนต์ ซึ่งทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ใบรับรองการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งช่วยผู้ประกอบการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันที่ใช้แล้วอีกด้วย

สำหรับ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ 1.) ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำที่มีค่าสารโพลาร์ (Polar compounds) เกิน 25% ของน้ำหนักน้ำมัน  2.) ส่งต่อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป ./

Facebook Comments


Social sharing

Related post