Digiqole ad

เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรม Saturday School Run 2023

 เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรม Saturday School Run 2023
Social sharing
Digiqole ad

ฉลองครบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ สู่ก้าวที่แข็งแกร่งของการศึกษาไทย

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง       การกุศล Saturday School Run 2023 เสาร์นี้วิ่งเพื่อน้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มร. โรเบิร์ต เอฟ.   โกเดค  และนายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และนางสาวกุลนันท์ พันธ์อนุกูล กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง  ประธานกรรมการบริหาร นายปฏิเวธ บุณยะผลึก รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และนายไพโรจน์ กวียานันท์ อดีตประธานกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน  กิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชฟรอนที่ไม่หยุดยั้งเดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้สังคมไทยผ่านจุดเริ่มต้นของการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภายในงานมีพนักงานเชฟรอน นักเรียนในเครือข่าย อาสาสมัครของมูลนิธิ และบุคคลทั่วไปรวมกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

 

กิจกรรมเดินวิ่ง การกุศลครั้งนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อการศึกษาครั้งแรกของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มุ่งพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ให้กับทั้งเยาวชนและอาสาสมัครที่มาเข้าร่วม ผ่านการขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันอาสาสมัครมาร่วมจำนวนกว่า 3,831 คน และมีนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ มากกว่า 9,451 คน ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในฐานะบริษัทด้านพลังงานระดับโลกที่เชื่อมั่นใน “พลังคน” โดยที่ผ่านมาเชฟรอนได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมล่าสุดในโครงการ After School Program ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมเป็นครูอาสาเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชน การสนับสนุนงบประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับการจัดงาน Saturday School Run 2023 เสาร์นี้วิ่งเพื่อน้อง ไปจนถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ไกลกว่าเดิม 

ภายในงาน ได้แบ่งประเภทการวิ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รวมถึงยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในโครงการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนในโครงการฯ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตามหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรให้กับเด็ก ๆ ต่อไป ทั้งนี้ นอกจากเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาแล้ว เชฟรอนเชฟรอนยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงาน รวมถึงประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วย โดยสามารถรับชมภาพกิจกรรมภายในงานได้ที่ https://www.facebook.com/SaturdaySchoolThailand

 

   ###

 

Facebook Comments

Related post