Digiqole ad

“เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์”-“ศ.ดร.บังอร”-“นพ.ภูริทัต” ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

 “เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์”-“ศ.ดร.บังอร”-“นพ.ภูริทัต” ร่วมเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ มุ่งบริการผู้ป่วยครบวงจร และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
Social sharing

Digiqole ad

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 5 ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเครื่อง CT SCAN ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์หัวใจและไต รพ.ราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไตดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย และพัฒนาความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สามารถรองรับให้บริการผู้ป่วยครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรคด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยสามารถดูแลรักษา ฟื้นฟู และป้องกันให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม เพี่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments


Social sharing

Related post