Digiqole ad

“เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

 “เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

“เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

Advertisement

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติกล่าว เปิดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทางและพิธีมอบเกียรติบัตร โดยมีนายณฐกันต์ คงประดิษฐ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และวิทยากร นายรัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช ได้ทำการอบรมปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทาง โดยมีหัวข้อต่างๆ อาทิ

– อบรมสร้างเรื่องเล่าทรงพลังจากชุมชน เข้าถึงใจนักท่องเที่ยว
– กิจกรรมชุมชนสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัย บนวิถีแห่งอันดามัน
– กิจกรรมชุมชนสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัย บนวิถีแห่งอันดามัน
– กิจกรรมผลิตภัณฑ์และอาหารที่ส่งมอบด้วยหัวใจบริการ
– อบรมเนื้อหาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
– กิจกรรมเชื่อมโยง 5 เส้นทางชุมชน กับมนต์เสน่ห์ที่แตกต่าง
– กิจกรรมRole Play เส้นทางสานฝัน วันเดียวเที่ยว 5 ชุมชน กับมนต์เสน่ห์ ที่แตกต่าง

ทั้งนี้คาดหวังว่าตลอดการฝึกอบรม ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จะช่วยให้ทุกคนได้มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post