Digiqole ad

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอ “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง”

 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอ “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง”
Social sharing
Digiqole ad

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มอบทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง” โดยมี มาริโอ้ เมาเร่อ Brand Ambassador เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ภายใต้การคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมขนส่ง ผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การทดแทนด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 145 ทีม โดยสามารถรับชมวิดีโอจากผู้เข้าประกวดผ่านทาง #JnTGreenInnovation บนแพลตฟอร์ม TikTok

คุณคริสทีน ฟรานซิสก้า หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพในด้านเทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ รวมถึงทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องไปกับเนื้อหาที่เรากำหนดไว้ จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 10 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงรางวัล Popular Vote ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้ด้วย สุดท้ายนี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก และขออวยพรให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านๆ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมในอนาคต”

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งพัสดุด่วน ควบคู่ไปกับนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนตามพันธกิจขององค์กร

 

 

Facebook Comments

Related post