Digiqole ad

เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ของ “ธอส.” ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ของ “ธอส.” ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชนที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี

โดยแบ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567-2 มีนาคม 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม)

เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

Facebook Comments

Related post